Poland
Języki

Odwrócony VAT: Na pytania branży budowlanej odpowiada MF, ale tłumaczą eksperci

Opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów objaśnienia dotyczące odwrotnego obciążenia VAT nie zawierały wskazówek z zakresu refakturowania i rozliczania świadczeń kompleksowych. Poprosiliśmy więc resort o wyjaśnienie tych kwestii. Odpowiedzi, choć lakoniczne, wskazują kierunek postępowania. Co z nich wynika i jak je stosować – tłumaczą doradcy podatkowi.

Komentarz Przemysława POWIERZY dla Dziennika Gazeta Prawna.