Poland
Języki

NSA: Umowa przedwstępna też z ulgą

Sprzedaż mieszkania wiąże się nie tylko z podpisaniem aktu notarialnego, ale polega także na zawarciu umowy przedwstępnej i zapłacie zaliczki – stwierdził NSA. Sąd potwierdził tym samym, że pieniądze otrzymane na podstawie umowy przedwstępnej i przeznaczone na zakup innej nieruchomości należy uznać za wydatkowane na własne cele mieszkaniowe (wyrok NSA z 22 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 2937/15). Są więc one zwolnione z podatku dochodowego.

Komentarz Piotra LISSA dla Dziennika Gazeta Prawna