Poland
Języki

Najem i usługi dodatkowe – jak poprawnie je fakturować w świetle wyroku TSUE

Czy najem lokalu i dostawa mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i odbiór ścieków) na rzecz najemcy to jedna, łącznie opodatkowana, usługa najmu, czy są to usługi odrębne i powinny być opodatkowane stawkami VAT właściwymi dla nich? Kwestię tę rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w orzeczeniu z 16.04.2015 r. w sprawie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie (C-42/14).

Artykuł Przemysława POWIERZY dla miesięcznika Rachunkowość.