Poland
Języki

2012: Instytucje budżetowe już bez zwolnienia z VAT

Artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej 29 grudnia 2011 roku

 

Z końcem roku traci ważność przejściowe zwolnienie z VAT dla instytucji gospodarki budżetowej.

Obecnie mogą one korzystać ze zwolnienia z VAT dla świadczonych przez siebie usług (z wyjątkiem m.in. usług komunikacji miejskiej, związanych z uzdatnianiem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zbieraniem i usuwaniem odpadów), jednak wyłącznie na rzecz jednostek, które je utworzyły (par. 44 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT, Dz.U. z 2011 r. nr 73, poz. 392 z późn. zm.).

Piotr Liss, doradca podatkowy, partner w KZWS – RSM International, przypomina, że zwolnienie to miało zastosowanie pod warunkiem złożenia do 15 maja 2011 r. przez instytucję gospodarki budżetowej zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z niego.

– Od 1 stycznia 2012 r. instytucje gospodarki budżetowej nie będą już w ogóle korzystały z tej preferencji w VAT – mówi Piotr Liss.

Małgorzata Bielamowicz, doradca podatkowy w KPMG, tłumaczy, że zmiany dotyczą usług świadczonych m.in. przez Centralny Ośrodek Sportu, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Centrum Usług Logistycznych, Instytucję Gospodarki Budżetowej w Kancelarii Prezydenta, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Od nowego roku podmioty te, świadcząc usługi na rzecz jednostki, która je utworzyła, będą musiały opodatkować je właściwą stawką VAT.

 

opinii udzelał m.in.

Piotr Liss

TAX Partner, Doradca Podatkowy nr 10240