Poland
Języki

Blog

Klimat inwestycyjny w Polsce – co obecnie o nim decyduje?

18 listopada 2021

Klimat inwestycyjny w Polsce – co obecnie o nim decyduje?

Czas czytania: 3 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

  • Co wpływa na atrakcyjność gospodarczą Polski;
  • Jak pandemia wpłynęła na dynamikę inwestycji w naszym kraju;
  • Czego najczęściej obawiają się zagraniczni przedsiębiorcy.

Karolina BARTKOWIAK
Tax Supervisor w RSM Poland
 

W poprzednim wpisie przybliżyliśmy Państwu podsumowanie sytuacji międzynarodowej Polski i Niemiec oraz ich wzajemnych relacji 30 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Powodem tego rodzaju rozważań była publikacja powstała w ramach projektu „Barometr Polska–Niemcy 2021”, realizowanego wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych, Deutsches Polen-Institut (Niemiecki Instytut Spraw Polskich), Fundację Konrada Adenauera w Polsce i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dziś z kolei chcielibyśmy pochylić się nad konkluzjami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer (AHK Polen) od marca do kwietnia bieżącego roku przeprowadziła wśród swoich firm członkowskich i podmiotów należących do izb międzynarodowych zrzeszonych w Sieci Izb Międzynarodowych w Polsce (IGCC) badanie ankietowe mające na celu ocenę sytuacji gospodarczej Polski i perspektyw dla prowadzenia biznesu w naszym kraju.

Jak wynika z badania, w którym wzięło udział ponad 240 menadżerów, choć ograniczenia obowiązujące podczas pandemii koronawirusa odcisnęły istotne piętno na ogólnej sytuacji gospodarczej, to jednak położenie większości firm jest stabilne i pozwala na pozytywne rokowania. Większość podmiotów oczekuje wzrostu sprzedaży oraz rozwoju swoich inwestycji i deklaruje jednocześnie plany zwiększenia zatrudnienia w Polsce.

Polska nadal atrakcyjna

Nasz kraj w dalszym ciągu znajduje się także w czołówce miejsc pod względem atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów. Wśród 20 poddanych analizie państw zajęliśmy 3 miejsce – plasując się tuż za Estonią i Czechami.

Co decyduje o tak dobrym wyniku? Najczęściej wskazywaną zaletą Polski jest członkostwo w Unii Europejskiej (93,3% pozytywnych opinii). Inwestorzy wysoko oceniają również kwalifikacje swoich pracowników oraz jakość i dostępność lokalnych dostawców nad Wisłą. Nieco gorzej oceniana jest elastyczność prawa, przewidywalność polityki gospodarczej (66% ocen negatywnych) oraz stabilność polityczna i społeczna kraju (55% ocen negatywnych).

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Jakie są rokowania na przyszłość polskiej gospodarki?

Kolejną ważną kwestią jest pytanie o to, jak kształtuje się sytuacja ekonomiczna inwestorów po kilkunastu miesiącach trwania pandemii koronawirusa. Otóż prawie 40% badanych wskazało, że ich przedsiębiorstwa utrzymały lub też ponownie osiągnęły wyniki sprzedaży na poziomie tych sprzed koronawirusa. Jednakże co najmniej 30% podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce zakłada, że powrót do poziomu sprzed kryzysu nastąpi w 2022 roku lub później.

Zdecydowana większość ankietowanych wskazała przy tym, że nie rozważa przeniesienia swoich zakładów do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestorzy biorą jednak pod uwagę, że, w związku z oczekiwanym ożywieniem gospodarczym, ponownie może dojść do sytuacji niedoboru siły roboczej.

O czym należy pamiętać prowadząc biznes w Polsce?

Stan polskiej gospodarki jest oceniany pozytywnie przez ok. 67% ankietowanych. Dla porównania jednak – w ubiegłym roku ocenę pozytywną wyraziło ok. 88% badanych przedsiębiorstw.

Na negatywną zmianę nastrojów rzutuje m.in. niestabilność przepisów prawnych, które z jednej strony ulegają częstym i niezapowiedzianym zmianom, z drugiej zaś nakładają na przedsiębiorców coraz to nowe obowiązki, w tym w szczególności te z zakresu prawa podatkowego. Taki stan rzeczy zdecydowanie nie ułatwia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, komplikując zwłaszcza życie podmiotom zagranicznym. Tym bardziej więc istotne jest, aby mieć po swojej stronie doświadczonego doradcę, który nie tylko będzie profesjonalistą w swojej dziedzinie, ale będzie także potrafił spojrzeć na stan rzeczy z perspektywy biznesowej swojego Klienta i w pewnym zakresie zniwelować poziom trudności realizacji inwestycji.

Dlatego też zapraszamy do kontaktu z RSM Poland i naszym interdyscyplinarnym zespołem German Desk, zajmującym się kompleksowym wsparciem podmiotów z obszaru niemieckojęzycznego. Wieloletnie i wszechstronne doświadczenie pracujących w ramach tej grupy księgowych, doradców podatkowych i audytorów jest gwarantem uzyskania świadczeń na najwyższym poziomie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się

Autor

Junior Tax Manager

Powiązane usługi

Newsletter