Poland
Języki

Blog

Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

12 sierpnia 2022

Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Czas czytania: 2 minuty.

 

Z artykułu dowiesz się:

  • Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
  • W jaki sposób przedsiębiorca może zobowiązać zatrudnioną osobę do przerwania wakacji?
  • Z jakimi konsekwencjami wiąże się przedwczesne zakończenie urlopu?

 

Edyta SZAFARZ
Koordynatorka ds. Kadr i Płac w RSM Poland
 

Rozpoczął się sezon wakacyjny, co sprawia, że zbliżające się urlopy regularnie zaprzątają nasze myśli. Zasady ich wykorzystywania wydają się proste, ale – jak się okazuje – wcale takie nie są.

Zgodnie z art. 167 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu. Może to jednak zrobić tylko wtedy, gdy zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia urlopu – oraz gdy w ich wyniku obecność pracownika w pracy jest konieczna.

Pracodawca nie musi informować pracownika o przyczynie swojej decyzji. Oświadczenie woli pracodawcy w tym zakresie wiąże pracownika tak samo, jak każde inne polecenie służbowe.

Pracownik jest zobowiązany do stawienia się w pracy – w miarę możliwości, w czasie żądanym przez pracodawcę. Aby zatrudniona osoba mogła to zrobić, przełożony powinien jednak zawiadomić ją o konieczności powrotu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dowiedz się więcej o prawie pracy.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Jak odwołać pracownika z urlopu?

Pracodawca musi znaleźć taką formę komunikacji, aby jego zawiadomienie zostało skutecznie doręczone. Pracownik na urlopie nie ma bowiem obowiązku sprawdzania swojej prywatnej lub służbowej poczty elektronicznej.

Przełożony może skorzystać z takiej formy komunikacji, na którą pracownik wyraził zgodę. Nie może jednak oczekiwać, że zatrudniona osoba będzie podczas swojego wypoczynku odbierać telefony lub czytać korespondencję mailową.

Ponadto, odwołanie pracownika z urlopu wiąże się również z pewnymi konsekwencjami – pracodawca, który chce skorzystać z tego uprawnienia, powinien je zatem rozważyć.

Zgodnie z art. 167 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca zwraca koszty poniesione przez pracownika w związku z odwołaniem jego urlopu. Zwrot kosztów następuje w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego urlopu, a jeżeli w wyniku odwołania z urlopu pracownik wraca z niego z całą rodziną, pracodawca ponosi także wynikające z tego dodatkowe koszty.

Na koniec jeszcze jeden, niezwykle ważny fakt, o którym nie każdy wie – jeżeli pracodawca odwoła pracownika z urlopu w sposób naruszający przepisy Kodeksu pracy, to taka osoba ma prawo domagać się od swojego przełożonego odszkodowania.

Nieuzasadnione odwołania z urlopu jest zatem procederem niekorzystnym nie tylko z perspektywy pracownika, ale też pracodawcy – pamiętajmy więc o tym, organizując nasz wakacyjny grafik.

Autor

HR & Payroll Team Leader

Powiązane usługi

Newsletter