Poland
Języki

Blog

Oracle NetSuite – aktualizacja Pakietu Lokalizacyjnego 2022.1

16 grudnia 2022

Oracle NetSuite – aktualizacja Pakietu Lokalizacyjnego 2022.1

Czas czytania: 4 minuty.

 

Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie nowe funkcjonalności zostały wprowadzone do Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego Oracle NetSuite 2022.1;
 • Jakie nowe ulepszenia zostały wprowadzone do Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego Oracle NetSuite 2022.1.

 

Polski Pakiet Lokalizacyjny (PLP) wprowadza rozszerzenie oryginalnej funkcjonalności w Oracle NetSuite. To zestaw modułów zaprojektowanych tak, by w pełni wspierać Twój system finansowy NetSuite, w zgodzie z polskimi wymaganiami zawartymi w Ustawie o rachunkowości. Nasz zespół regularnie aktualizuje moduł PLP, w związku z czym prezentujemy najnowsze funkcjonalności i ulepszenia wersji oprogramowania Oracle NetSuite Polski Pakiet Lokalizacyjny 2022.1.

Nowe funkcjonalności Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego Oracle NetSuite:

1. Nowy raport: VAT sale / purchase summary

Dodatkowy raport mający na celu usprawnienie podliczenia wartości VAT i weryfikacji zgodności z deklaracjami JPK_V7 oraz VAT-UE.

Raport podsumowuje rejestry VAT sprzedaży i zakupu i grupuje wartości wg różnych parametrów:

 • okresu obrachunkowego, okresu obowiązku podatkowego, kodu podatkowego;
 • okresu obrachunkowego, okresu obowiązku podatkowego, stawki podatku;
 • okresu obowiązku podatkowego, kodu podatkowego;
 • okresu obowiązku podatkowego, stawki podatku;
 • okresu obrachunkowego, kodu podatkowego;
 • okresu obrachunkowego, stawki podatku;
 • kodu podatkowego;
 • stawki podatku.

Nowy raport: VAT sale / purchase summary

Usprawnienie podliczenia wartości VAT

Raport podsumowuje rejestry VAT

2. Konfiguracja PLP GUS & Whitelist

Udostępniono parametryzację w zakresie weryfikacji podatników w rejestrach VAT oraz pobierania danych klientów z GUS. Konfiguracja pozwala na zarządzanie skryptami dotyczącymi:

 • weryfikacji statusu VAT podczas dodawania i edycji kartoteki kontrahenta;
 • weryfikacji statusu VAT podczas dodawania transakcji;
 • pobierania danych GUS podczas dodawania i edycji kartoteki kontrahenta.

PLP GUS & Whitelist

3. Client scripts Loader

W konfiguracji systemu udostępniono opcję połączenia skryptów oferowanych przez pakiet PLP w jeden zbiorczy skrypt. Funkcjonalność ta daje możliwość zmniejszenia ilości działających skryptów na poszczególnych rekordach. Stanowi to znaczące ułatwienie dla Administratorów NetSuite w przypadku narzuconych limitów dotyczących ilości jednocześnie działających skryptów.

3.	Client scripts Loader

4. Automatyczna wysyłka zatwierdzonych faktur sprzedaży z systemu NetSuite (wymagana konfiguracja przez konsultanta)

Wysyłka zatwierdzonych faktur sprzedaży

Ulepszenia Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego Oracle NetSuite

1. Kalkulacja wyceny FIFO: dodatkowe ustawienia dotyczące księgowań

W sekcji ustawień związanych z księgowaniem wyceny FIFO udostępniono nowe parametry tworzonego dokumentu księgowego:

 • wybór formy transakcji Journal Entry;
 • wybór prefixu dla numeracji PLP;
 • wybór wartości klasyfikujących: location, department, class.

Kalkulacja wyceny FIFO

2. Rejestr sprzedaży VAT: dodatkowa kolumna Data zatwierdzenia / Approval date

Dla raportu rejestru VAT sprzedaży udostępniono dodatkową kolumnę, „Data zatwierdzenia”, prezentującą wartość z pola PLP Approval Date wskazanego na dokumencie źródłowym.

Rejestr sprzedaży VAT

Invoice:

Invoice

3. JPK FA: Pobieranie nazwy kontrahenta intercompany

W konfiguracji „PLP Setup” udostępniono parametr umożliwiający pobieranie do pliku JPK FA nazwy kontrahenta intercompany z pola „Addressee” zamiast „Company Name”.

Pobieranie nazwy kontrahenta

4. Aktualizacja nazw plików generowanych raportów

Poprawiono nazwy plików generowanych podczas wyliczania raportów dla wszystkich dostępnych formatów. Aktualnie nazwa zawiera rodzaj dokumentu, zakres dat użytych do wyliczenia oraz identyfikator z DEK.

Aktualizacja nazw plików generowanych raportów

5. Przenoszenie dat i kursów walut do korekt z pierwotnego dokumentu

Rozszerzono skrypty PLP dla dokumentów Credit Memo oraz Bill Credit o przenoszenie dat i kursów walut z dokumentu źródłowego. Rozwiązanie zapewnia poprawne przenoszenie dat dokumentów źródłowych na korekty, a co za tym idzie również odpowiednich dat i wartości kursów walut dla potrzeb rozliczeń podatku VAT.

Automatycznie aktualizowane pola:

 • Credit Memo PLP Sales Date;
 • Credit Memo PLP VAT Exchange Rate Date;
 • Credit Memo PLP VAT Exchange Rate;
 • Bill Credit PLP Purchase Date;
 • Bill Credit PLP VAT Exchange Rate Date;
 • Bill Credit PLP VAT Exchange Rate;

Przenoszenie dat i kursów walut

6. Optymalizacja czasu generowania raportów w formatach plików Excel

Usprawniono proces generowania raportów księgowych (Transaction Detail, Trial Balance), rejestrów VAT i deklaracji JPK do plików w formacie .xls oraz .csv.

7. Dostosowanie pakietu PLP do obsługi integracji Scan&Capture

Przystosowano skrypty pakietu PLP do obsługi wersji Script 2.1, wymaganej do poprawnego funkcjonowania integracji Scan&Capture.

Powiązane usługi

Newsletter

Newsletter