Poland
Języki

Blog

Oracle NetSuite – aktualizacja Pakietu Lokalizacyjnego 2021.4

17 listopada 2021

Oracle NetSuite – aktualizacja Pakietu Lokalizacyjnego 2021.4

Czas czytania: 4 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie nowe funkcjonalności zostały wprowadzone do Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego Oracle NetSuite 2021.4;
 • Jakie nowe ulepszenia zostały wprowadzone do Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego Oracle NetSuite 2021.4.

Polski Pakiet Lokalizacyjny (PLP) wprowadza rozszerzenie oryginalnej funkcjonalności w NetSuite Oracle. To zestaw modułów zaprojektowanych tak, by w pełni wspierać Twój system finansowy NetSuite, w zgodzie z polskimi wymaganiami zawartymi w Ustawie o rachunkowości. Nasz zespół regularnie aktualizuje moduł PLP, w związku z czym prezentujemy najnowsze funkcjonalności i ulepszenia wersji oprogramowania Oracle NetSuite Polski Pakiet Lokalizacyjny 2021.4.

Funkcjonalności:

1. Nowy moduł wyceny kont walutowych metodą FIFO – automatyzacja procesu przeliczania różnic kursowych na rachunkach bankowych walutowych metodą FIFO

 • Pełna integracja relacji zapisów z wycenianymi zaksięgowanymi transakcjami bankowymi;
 • Możliwość wygenerowania różnych formatów raportów wycen FIFO (html, pdf, xls);
 • Podgląd proponowanego rozliczenia FIFO przed zaksięgowaniem;
 • Możliwość wyboru kont księgowych do wyceny FIFO i definiowania transakcji do zaksięgowania;
 • Automatyczne księgowanie wyceny FIFO;
 • Przechowywanie historii obliczeń wyceny FIFO w dedykowanych rekordach pełniących rolę magazynu walut.

NetSuite Oracle oferuje nowe funkcjonalności w ramach Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego

Automatyzacja procesu przeliczania różnic kursowych na rachunkach bankowych walutowych metodą FIFO

2. Formaty faktur sprzedażowych – aktualizacja wyświetlania danych bankowych sprzedawcy na formatach faktur

 • Uproszczono proces ustawiania numeru rachunku bankowego, prezentowanego na formacie faktury, poprzez wprowadzoną możliwość ustawienia danych bankowych sprzedawcy z poziomu widoku konta

Aktualizacja wyświetlania danych bankowych sprzedawcy na formatach faktur

3. PLP Exchange rates - dodano portlet z najnowszymi aktualizacjami kursów walut pobieranych z NBP

 • Możliwość ręcznego pobierania i aktualizowania kursów walut z tabel NBP;
 • Uzyskanie dodatkowej kontroli nad kursami walut przez użytkownika.

Portlet z najnowszymi aktualizacjami kursów walut pobieranych z NBP

4. Zapisywanie generowanych faktur sprzedaży z systemu pod odpowiednią nazwą

 • Możliwość ustawienia szablonu nazwy generowanych faktur sprzedaży;
 • Stworzenie ustrukturyzowanego schematu nazewnictwa zapisywanych plików.

Ulepszenia:

1. Modyfikacja raportów rejestrów VAT

 • Poprawiono obsługę generowania rejestrów VAT w przypadku włączonej obsługi projektów NetSuite

2. Usprawnienie podpowiadania dat w zakładce PLP

 • Data kursu VAT aktualizuje się automatycznie według wskazanej daty obowiązku podatkowego;
 • Kurs podpowiada się odpowiednio z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego i pobierany jest z bazy kursów NBP.

Kurs podpowiada się odpowiednio z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego i pobierany jest z bazy kursów NBP

3. Możliwość podglądu utworzonych plików PDF dla generowanych JPK w postaci deklaracji VAT oraz deklaracji VAT-UE wraz z automatycznym zapisywaniem do rejestru DEK

Deklaracja VAT oraz deklaracja VAT-UE wraz z automatycznym zapisywaniem do rejestru DEK

4. PLP bank payments setup - zapisywanie raportów do rejestru DEK

 • Możliwość zapisywania wygenerowanych płatności do banku w rejestrze DEK;
 • Użytkownik posiada dostęp do zapisanych w systemie kopii wygenerowanych płatności.

Zapisywanie raportów do rejestru DEK

5. Stworzenie formatu płatności do banku HSBC

 • Dodano obsługę formatu płatności według standardów HSBC.

Obsługa formatu płatności według standardów HSBC

6. JPK KR – ukrywanie kont o zerowych obrotach i saldach

 • Możliwość generowania plików JPK_KR jedynie dla kont zawierających obroty i salda, dzięki czemu użytkownik może wygenerować skróconą informację do Urzędu Skarbowego.

Ukrywanie kont o zerowych obrotach i saldach

7. Sent to test – zmiana formatu wyświetlania informacji o wysyłce plików JPK oraz deklaracji VAT-UE

 • Zmieniono sposób wyświetlania informacji o wysyłce plików JPK oraz deklaracji VAT-UE na serwery testowe i produkcyjne Ministerstwa Finansów;
 • Użytkownik otrzymuje konkretną informację, na który serwer została dokonana wysyłka pliku JPK oraz deklaracji VAT-UE.

Zmiana formatu wyświetlania informacji o wysyłce plików JPK oraz deklaracji VAT-UE

8. Dodanie do raportu Transaction Details nowej kolumny „Nazwa konta” 

 • Rozbudowanie raportu o dodatkową kolumnę umożliwi łatwiejszą analizę raportu.

Dodanie do raportu Transaction Details nowej kolumny

9. Możliwość wydruku rejestru VAT z dodatkowymi kolumnami (procedury, typy dokumentów, znaczniki GTU)

 • Rozszerzony wydruk umożliwia skuteczniejszą analizę danych;
 • Zestaw dodatkowych filtrów na wydruku pozwala precyzyjnie zweryfikować dane przed wygenerowaniem deklaracji JPK-V7;
 • Wydruk daje możliwość podsumowania zgrupowanych stawek VAT.

Wydruk rejestru VAT z dodatkowymi kolumnami

10. Możliwość generowania rejestrów VAT sprzedaży i zakupu według daty księgowania lub stawki VAT

 • Dodano opcję wyszukiwania określonych dokumentów według numeru dokumentu;
 • Ułatwienie analizy zaksięgowanych dokumentów;
 • Możliwość lepszej selektywnej analizy zaksięgowanych dokumentów.

Generowanie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu według daty księgowania lub stawki VAT

Powiązane usługi

Newsletter

Newsletter