Poland
Języki

Blog

Tax Alert 23/2013

1 stycznia 2014

Tax Alert 23/2013

Spółki komandytowe nadal transparentne podatkowo

 

W dniu 9 października 2013 roku posłowie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego przyjęli, aby z projektowanej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym wykreślić przepisy, na podstawie których spółki komandytowe miały zostać podatnikami CIT od 2014 r. Poprawkę zgłosił jej wiceprzewodniczący – poseł Jakub Szulc. Komisja Finansów Publicznych 10 października 2013 roku zaaprobowała także ten pomysł.

 

Wstępnie należy zwrócić uwagę, że do tej pory wszystkie spółki osobowe nie były opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych, a dochód osiągnięty przez taką spółkę był obciążany podatkiem na poziomie jej wspólników – obowiązywała zasada transparentności podatkowej. Według założeń Ministra Finansów nałożenie powyższego podatku na spółki komandytowe i spółki komandytowo – akcyjne miało zapewnić sprawiedliwość podatkową w prowadzeniu działalności gospodarczej. Znaczna część specjalistów wyrażała jednak odmienne poglądy.

Objęcie spółek komandytowych (SK) i komandytowo-akcyjnych (SKA) podatkiem CIT jest jednym z najbardziej kontro-wersyjnych problemów z zakresu prawa podatkowego ze względu na konsekwencje zrównania komandytariuszy i komplementariuszy ze wspólnikami spółek kapitałowych. Przedsiębiorcy wskazywali, że nałożenie podatku od osób prawnych na spółki osobowe nie jest dobrym rozwiązaniem i będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania, bowiem dochód osiągnięty przez SK i SKA będzie opodatkowany zarówno na poziomie spółki, jak i jej wspólników. Podwójne opodatkowanie, ich zdaniem, prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa (różnicowanie opodatkowania).

Niebezpieczeństwa płynące z wprowadzenia zmian dostrzegł wiceszef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, poseł Jakub Szulc. Wyraził on opinię, że podwójne opodatkowanie spółek komandytowych doprowadzi do negatywnych skutków dla całej gospodarki, a inwestorzy wraz z kapitałem uciekną za granicę.

Parlamentarzyści wysłuchali specjalistów z zakresu biznesu, a fiskus opowiedział się za wykreśleniem spółek komandytowych z listy podmiotów, które dotychczas chciał objąć podatkiem dochodowym od osób prawnych. W projekcie znowelizowanych przepisów została jednak nadal spółka komandytowo – akcyjna i wszystko wskazuje na to, iż w przeciwieństwie do spółki komandytowej będzie ona podatnikiem podatku CIT od 2014 r.

Powyższe spowoduje, iż spółki komandytowe dalej będą jedną z istotnych form prowadzenia działalności dla małych i średnich przedsiębiorstw, nie będzie konieczności ich likwidacji lub przekształcenia, ani nie trzeba będzie szukać innych sposobów na uniknięcie zwiększonych obciążeń podatkowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości, jak również w celu omówienia Państwa indywidualnej sytuacji – zapraszamy do kontaktu z Państwa doradcą w RSM Poland.

Zespół RSM Poland

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym ekspertem Tomaszem Begerem:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter