Poland
Języki

Blog

Tax Alert 16/2014

30 grudnia 2014

Tax Alert 16/2014

Nieodliczony podatek VAT od samochodów a koszty uzyskania przychodu

 

W związku ze zmianą przepisów w zakresie sposobu odliczania VAT od samochodów osobowych, które weszły w życie od 1 kwietnia 2014 roku, pojawiło się wiele kwestii problematycznych. Jedną z nich jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonej części podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami, które wykorzystane są do tzw. działalności mieszanej. Jeżeli Państwo także mają tego rodzaju wątpliwości, to w niniejszym Tax Alercie postaramy się je wszystkie rozwiać.

Zgodnie z dodanym art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku wykorzystywania samochodów zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, podatek naliczony stanowi jedynie kwota 50% podatku naliczonego wynikająca z otrzymanej faktury. Ustawodawca wprowadził w tym przypadku rozgraniczenie na podatek naliczony oraz pozostały podatek wynikający z otrzymanego dokumentu potwierdzającego dokonanie wydatków eksploatacyjnych. Dlatego też konsekwencje takiego brzmienia przepisu budziły pewne wątpliwości, dotyczące rozliczania pozostałej części podatku. Podatnicy nie byli bowiem pewni, czy nieodliczoną w tym przypadku kwotę VAT mogą uznać za koszt podatkowy. Przepisy ustaw o podatkach dochodowych określają bowiem, że kosztem uzyskania przychodów jest podatek naliczony w tej części, w której nie podlegał on odliczeniu.

O wyjaśnienie tej kwestii zostało poproszone Ministerstwo Finansów w interpelacji poselskiej numer 26203 z dnia 30 kwietnia 2014 roku. W odpowiedzi na nią resort  stwierdził, że nieodliczony VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu może być zaliczony do kosztów podatkowych, pod warunkiem, że wydatek ten spełnia ogólną definicję kosztu, a więc został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczania źródła przychodów. Organy podatkowe, również zgadzają się z tym podejściem i nie kwestionują możliwości uwzględnienia nieodliczonej części VAT w kosztach podatkowych. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy: wydatki na eksploatację będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w części, w jakiej faktycznie służą uzyskiwaniu przychodów z działalności, niezależnie od tego jaką proporcję wykorzystania samochodu na cele związane z działalnością gospodarczą ustalił podatnik. Jedynie takie wydatki, które rzeczywiście związane są z wykorzystaniem samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, spełniają bowiem warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli wydatki te spełniają te kryteria, wówczas stanowią koszt uzyskania przychodu wraz z podatkiem naliczonym niepodlegającym odliczeniu od podatku należnego (interpretacja indywidualna z dnia 20 sierpnia 2014 roku, nr ITPB1/415-582/14/WM, podobnie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 października 2014 roku, nr IPTPB3/423-254/14-4/KC oraz z dnia 15 października 2014 roku nr IPTPB3/423-246/14-4/IR, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2014 roku, nr ITPB1/415-582/14/WM czy też Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 roku, nr IBPBI/1/415-429/14/ESZ).

Zatem, nieodliczoną część podatku VAT nie tylko od paliwa, ale także od wydatków m.in. na parking, zakup opon, akumulatorów, części zamiennych, czy też usług serwisowych, należy co do zasady zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Problematyczne jest bowiem w tym przypadku tylko nieprecyzyjne sformułowanie przepisów, które nie powinno jednak wpływać negatywnie na rozliczenia podatników. W związku z powyższym, nieodliczony VAT będzie kosztem podatkowym, jeżeli tylko wydatek jako taki jest związany z samochodem wykorzystywanym do działalności gospodarczej.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości służymy pomocą.

Zespół RSM Poland

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym ekspertem Tomaszem Begerem:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Powiązane usługi

Newsletter