Poland
Języki

Blog

Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej

22 kwietnia 2018

Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej

 

10 kwietnia 2018 na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadzający instytucję tzw. „wniosku grupowego” o wydanie interpretacji indywidualnej. Zakres nowych regulacji jest znaczący, zarówno w kontekście wniosków składanych przez podatników w przyszłości, jak też (niestety) w przeszłości. Stopień skomplikowania regulacji i ich klarowność pozostawia równocześnie wiele do życzenia, więc należy się na ich kanwie spodziewać w przyszłości licznych sporów z organami podatkowymi.

Istota nowych przepisów, sprowadza się do tego, że jeśli podatnik będzie opisywał stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, które obejmuje transakcje z udziałem podmiotów z nim powiązanych, to obligatoryjnie zmuszony będzie do złożenia wniosku o wydanie interpretacji wraz z tymi podmiotami. Opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) zawartego w takim „wniosku grupowym”, obejmować będzie m.in. wskazanie korzyści podatkowych wynikających z dokonania danej transakcji, czy też transakcji towarzyszących danej transakcji, od których zależne będzie uzyskanie przez podatnika wskazanych korzyści. W sytuacji, w której wymagane elementy „wniosku grupowego” nie zostaną opisane, wydana interpretacja nie będzie miała mocy ochronnej od dnia jej wydania (zatem z punktu widzenia podatnika tego rodzaju interpretacja nie będzie przedstawiała znaczącej wartości). Co istotne jednak „wniosek grupowy” może podlegać uzupełnieniu lub aktualizacji przez podatnika  (zarówno przed, jak i po wydaniu interpretacji indywidualnej) w zakresie brakujących elementów opisowych stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) i wówczas, pod pewnymi warunkami dodatkowymi, podatnik jednak uzyska zabezpieczenie swych ryzyk podatkowych.

DORADZTWO PODATKOWE
Nie jesteś zorientowany w kwestiach finansowo-podatkowych i toniesz w niezrozumiałych dla siebie dokumentach?
Dowiedz się więcej

Co istotne, nowe regulacje będą miały też wpływ na interpretacje indywidualne już przez ograny podatkowe wydane.  Jak zakłada  projekt nowelizacji, podatnicy, którzy jeszcze przed wprowadzeniem zmian uzyskali interpretację w zakresie transakcji lub czynności z podmiotem powiązanym, będą zmuszeni do przekazania dodatkowych informacji wymaganych dla „wniosku grupowego” i to w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji. Jeżeli podatnik nie dopełni tego obowiązku, to uzyskana przez niego wcześniej interpretacja wygaśnie z chwilą wejścia w życie nowych przepisów.

Oznacza to w praktyce, że podmioty, którym zależy na utrzymaniu w mocy posiadanych interpretacji, powinny zweryfikować wszystkie uzyskane w poprzednich latach interpretacje indywidualne i zweryfikować, czy nie były one przypadkiem uzyskiwane w kontekście transakcji grupowych (dokonanych z podmiotami powiązanymi).

Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji, wszelkie uwagi do niego mogą być zgłaszane do 24 kwietnia 2018 roku. Jak założono w projekcie, ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od daty jej ogłoszenia.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter