Poland
Języki

Blog

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

5 lipca 2017

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

 

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych: kto podpisuje i ponosi odpowiedzialność?

 

Tak jak informowaliśmy Państwa już niejednokrotnie, od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące cen transferowych. Tym razem chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na to, kto jest odpowiedzialny za złożenie oświadczenia potwierdzającego sporządzenie dokumentacji podatkowej.

 

Obowiązek przedłożenia pisemnego oświadczenia o sporządzeniu przez podatnika kompletnej dokumentacji cen transferowych (przykładowy wzór oświadczenia) wprowadzony został nowododanym art. 9a ust. 7 UPDOP. Zgodnie z ww. przepisem, oświadczenie takie powinno zostać złożone wraz z zeznaniem podatkowym CIT-8 w terminie przewidzianym do złożenia takiego zeznania. Tym samym dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pierwszym terminem na złożenie takiego oświadczenia będzie 31 marca 2018 r.

Trudności może budzić jednak wskazanie osoby zobowiązanej do podpisania przedmiotowego oświadczenia. Przepisy UPDOP nie wskazują bowiem w sposób bezpośredni, na kim spoczywa taki obowiązek. Niemniej, w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej ww. przepis, czytamy: Zagadnienia dotyczące polityki cen transakcyjnych dotykają szeregu zagadnień z rachunkowości zarządczej, decyzji strategicznych grupy. Dlatego wiarygodne potwierdzenie kompletności sporządzonej dokumentacji podatkowej możliwe jest wyłącznie z poziomu zarządu podmiotu krajowego. Dlatego też, naszym zdaniem, należy przyjąć, iż osobą zobowiązaną do podpisania oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych może być jedynie członek zarządu i nie może on scedować przedmiotowego obowiązku na inną osobę.

W tym miejscu należy również wspomnieć o odpowiedzialności karnej skarbowej występującej w sytuacji niezłożenia takiego oświadczenia w terminie, bądź złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą. Wprawdzie kwalifikacja tego rodzaju czynów nie jest w przepisach jednoznacznie uregulowana, ale trzeba się liczyć z tym, że tego rodzaju uchybienia mogą być potraktowane przez organy podatkowe tak samo jak nieterminowe złożenie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, bądź złożenie informacji nieprawdziwej. Tego rodzaju czyny podlegają karze grzywny (art. 80 §1 i §3 ustawy Kodeks karny skarbowy).

Podsumowując, obowiązek podpisania oświadczenia potwierdzającego przygotowanie przez podatnika kompletnej dokumentacji cen transferowych ciąży na członkach zarządu i nie może zostać scedowany na inną osobę. Do rzetelnego i terminowego wywiązywania się z nowych powinności powinien natomiast skutecznie skłaniać szeroki katalog kar możliwych do zastosowania w przypadku niedopełnienia przedmiotowego obowiązku.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

 

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter