Poland
Języki

Blog

Mija termin na przekazanie CBC-P

23 października 2017

Mija termin na przekazanie CBC-P

 

12 października 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja dotycząca publikacji oficjalnej wersji wzoru formularza CBC-P – powiadomienia w zakresie obowiązku przekazywania informacji o grupie podmiotów (CBCR). Wzór dokumentu elektronicznego, który można będzie składać od 19 października 2017 r., znajduje się na platformie ePUAP (wzór nr 2017/10/09/4487). Ostateczna wersja formularza CBC-P dostępna jest także na stronie Ministerstwa Finansów. Ministerstwo informuje również, że jest w trakcie przygotowywania formularza interaktywnego CBC-P, który będzie dostępny w zakładce e-Deklaracje.

 

Przypominamy, że 31 października 2017 r. upływa termin na złożenie CBC-P w odniesieniu do sprawozdawczego roku obrotowego (tego, za który jest sporządzane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i tego, za który dane są przedstawiane w CBCR) rozpoczynającego się 1 stycznia 2016 r. i kończącego 31 grudnia 2016 r., tj. pokrywającego się z rokiem kalendarzowym.

Dla przypomnienia – zobowiązana do złożenia CBC-P jest jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów (tj. grupy, której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 750 mln EUR), posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski albo posiadająca siedzibę lub zarząd poza terytorium Polski, ale prowadząca na terytorium Polski działalność przez zagraniczny zakład. Za pomocą takiego formularza powiadamia ona Szefa KAS, że:

  1. jest jednostką dominującą, wyznaczoną albo inną jednostką, składającą CBCR albo
  2. wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym CBCR zostanie przekazane.

 

Powiadomienie CBC-P może być przygotowane oraz przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej jako plik w formacie XML za pośrednictwem systemu e-Deklaracje lub w formie pisemnej na adres:

Ministerstwo Finansów
Departament Poboru Podatków
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Jednocześnie informujemy, że termin na złożenie CBC-P za sprawozdawczy rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym 2017 upływa już 31 grudnia 2017 r.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na to, że niezłożenie CBC-P w terminie lub podanie w nim nieprawdziwych informacji może podlegać karze pieniężnej (nakładanej na podatnika) do kwoty 1 mln PLN oraz może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową osób, które do tego dopuściły.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter