Poland
Języki

Blog

Jak działa ulga konsolidacyjna oferowana przez Polski Ład?

12 października 2021

Jak działa ulga konsolidacyjna oferowana przez Polski Ład?

Czas czytania: 3 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

 • Pod jakimi warunkami będzie można skorzystać z nowej ulgi konsolidacyjnej;
 • Kiedy ulga będzie podlegała zwrotowi;
 • Jakie wydatki będą podlegać odliczeniu przy dokonywaniu pierwszej oferty publicznej.

Piotr WYRWA
Tax Manager w RSM Poland

Michał SZCZECH
Tax Consultant w RSM Poland
 

W ramach Polskiego Ładu przewidziano preferencje podatkowe dla spółek dokonujących ekspansji gospodarczej poprzez nabywanie udziałów (akcji) innych podmiotów, a także dokonujących pierwszej oferty publicznej. Analiza przepisów każe jednak wątpić w to, że planowane zachęty będą mieć zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu przez podatników strategicznych decyzji o rozwoju.

Na jakie oszczędności pozwala nowa ulga konsolidacyjna?

W ramach Polskiego Ładu planowane jest ustanowienie nowej ulgi, stanowiącej zachętę dla podmiotów dokonujących ekspansji gospodarczej poprzez nabywanie udziałów i akcji. W tym celu wprowadzone ma zostać rozwiązanie umożliwiające odliczenie od podstawy opodatkowania w CIT wydatków związanych z nabyciem udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną – zarówno polskich jaki i zagranicznych.

Przepisy wprowadzają pojęcie tzw. „kwalifikowanych wydatków”, które zostaną objęte ulgą konsolidacyjną. Będą się do nich zaliczać pieniądze przeznaczone na obsługę prawną transakcji (w tym ich wycenę w ramach badania due diligence), zapłacone podatki, które zostały naliczone bezpośrednio od tej transakcji, a także opłaty notarialne, sądowe i skarbowe. Ulga nie obejmie jednak samej ceny udziałów i akcji oraz kosztów finansowania dłużnego związanego z taką transakcją. Maksymalna wysokość ulgi będzie limitowana i ma wynieść 250.000 zł.

Z ulgi konsolidacyjnej będzie można skorzystać pod następującymi warunkami:

 • Nabywana spółka musi posiadać osobowość prawną;
 • Nabywana spółka musi mieć siedzibę lub zarząd albo w Polsce, albo w kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Główny przedmiot działalności spółki przejmującej i nabywanej muszą być tożsame, lub też przedmiot działalności spółki nabywanej (inny, niż działalność finansowa) musi zostać uznany za działalność wspierającą spółkę przejmującą;
 • Wskazana działalność musi być wykonywana przez co najmniej 24 miesiące;
 • Spółki nie mogą być podmiotami, które w ciągu ostatnich 2 lat były ze sobą powiązane;
 • Spółka przejmująca musi uzyskać bezwzględną większość głosów w spółce nabywanej.
Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

W Projekcie wskazano także przypadki, w których ulga będzie podlegała zwrotowi. Dotyczy to:

 • sytuacji zbycia lub umorzenia nabytych udziałów (akcji)
 • postawienia podatnika w stan likwidacji lub upadłości przed upływem 36 miesięcy (licząc od dnia nabycia tych udziałów lub akcji).

Analizując powyższą propozycję należy zauważyć, że dotyczy niestety tylko pobocznych kosztów związanych z nabywaniem udziałów (akcji). Dodatkowo, wymóg prowadzenia „tożsamej” działalności może okazać się trudny do spełnienia i otwiera pole do sporów pomiędzy fiskusem i podatnikami. Wszystko to prowadzi do wątpliwości, czy propozycja ustawodawcy spotka się z dużym zainteresowaniem inwestorów.

Ulga podatkowa na pierwszą ofertą publiczną

W Polskim Ładzie przewidziano także ulgę dla podmiotów, które po raz pierwszy dokonują oferty publicznej.

Podatnicy będą uprawnieni do pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wydatków poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji, które wprowadza się z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Odliczeniu będzie podlegać:

 • 150% wydatków poniesionych na:
  • przygotowanie prospektu emisyjnego,
  • opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe
  • opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 • 50% wydatków (bez VAT) poniesionych na rzecz usług doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego i finansowego – nie więcej jednak niż 50 000 zł.

Odliczenia będzie się dokonywać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik wprowadził swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym akcji albo w alternatywnym systemie obrotu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się

Autor

Tax Consultant
Junior Tax Supervisor

Powiązane usługi

Newsletter