RSM Poland
Języki

Języki

Fiskus będzie wiedzieć wszystko o fakturach

Czas czytania: 3 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

  • Od kiedy będzie można wystawiać faktury ustrukturyzowane?
  • Jak Ministerstwo Finansów będzie zachęcać do korzystania z nowego systemu?
  • Czy e-faktury faktycznie ułatwią życie przedsiębiorcom?

Wawrzyniec ŻBIKOWSKI
Junior Tax Consultant w RSM Poland
 

Truizmem jest stwierdzenie, że zmiany w polskim prawie podatkowym następują ostatnio wyjątkowo szybko. W natłoku informacji łatwo jest zatem niektóre kwestie przeoczyć. Przykładem tego może być wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur i związane z nim zmiany w zakresie wystawiania faktur, które zaczną funkcjonować już od przyszłego roku. Mają one przyczynić się do wzmocnienia kontroli nad prawidłowością rozliczania podatku VAT, a samym organom umożliwić zdalne monitorowanie obrotu dokumentowanego fakturami.

Krajowy System e-Faktur – na czym polega?

Od stycznia 2022 r. ma zostać uruchomiony Krajowy System e-Faktur (KSeF). Jego wprowadzenie przewiduje ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, uchwalona przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 października (obecnie projekt znajduje się w Senacie).

KSeF ma służyć do wystawiania i przesyłania tzw. „faktur ustrukturyzowanych” – czyli faktur wystawianych za pośrednictwem stworzonego przez Ministerstwo Finansów sytemu, oznaczanych przydzielonym im numerem identyfikującym.

Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury i póki co ma być fakultatywne – e-faktury będą funkcjonować obok obecnie występujących faktur papierowych i elektronicznych.

Faktury ustrukturyzowane będą sporządzane przez podatników w odpowiednich systemach, według wzoru udostępnionego przez MF. Dla mikroprzedsiębiorców przewiduje się też udostępnienie specjalnych funkcjonalności w ramach zmodyfikowanej aplikacji e-Mikrofirma.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Czy warto stosować faktury ustrukturyzowane zanim stanie się to obowiązkowe?

Projektowane rozwiązania przewidują konieczność autoryzacji danej osoby. Po wykonaniu tego kroku podatnik lub uprawniony przez niego podmiot (taki jak np. biuro rachunkowe) będzie mógł przeglądać, wystawiać oraz otrzymywać faktury ustrukturyzowane. Możliwe też będzie przesyłanie dowolnych faktur w formacie XML lub konwertowanie ich do pliku PDF.

Korzyści z KSeF to przede wszystkim unifikacja faktur – która niewątpliwie przyczyni się do automatyzacji rozliczeń, a także pozwoli wyeliminować błędy wynikające z rozbieżnych formatów faktur. System zapewni też łatwiejszą kontrolę nad wystawianiem dokumentów oraz ich archiwizacją. Nie bez znaczenia będzie także to, że faktury w ramach KSeF będą udostępniane kontrahentom (a także skarbówce) praktycznie w czasie rzeczywistym.

Używanie rządowego systemu ma być – według deklaracji MF – obowiązkowe dopiero od 2023 r. Oznacza to zapewne, że korzystanie z KSeF stanie się wkrótce jedynym możliwym sposobem na wystawienie faktury. Fakultatywność systemu w 2022 roku ma pozwolić podatnikom na zapoznanie się z działaniem KSeF i przygotowanie się do jego późniejszego obligatoryjnego stosowania. Dodatkową zachętą będzie zaś skrócenie terminu zwrotu VAT dla podatników, którzy już teraz będą wystawiać wyłącznie faktury ustrukturyzowane.

Kto zyska na wprowadzeniu e-Faktur?

Deklarowane cele wprowadzenia nowelizacji obejmują uproszczenie rozliczania przez podatników VAT-u, a także wzmocnienie kontroli prawidłowości tychże rozliczeń i uproszczenie samego procesu kontrolnego.

W praktyce nie sposób nie zauważyć jednak, że głównym efektem będzie faktyczne utrudnienie samego wystawiania faktur (będzie to bowiem podlegać sztywnym rygorom) oraz zgromadzenie bezprecedensowej wiedzy przez fiskusa…

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się