RSM Poland
Języki

Języki

Czy dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii stanowi przychód podatkowy?

Ada BABECKA
Junior Tax Consultant w RSM Poland

Do 30 czerwca 2020 r. średni i duzi przedsiębiorcy mogli ubiegać się o dofinansowanie rekompensujące podwyżki cen energii. Wsparcie było udzielane podatnikom na ich wniosek, a dopłaty finansował Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ze środków budżetu państwa. Teraz przedsiębiorców, którzy otrzymali rekompensatę, czeka niemiła niespodzianka. Najprawdopodobniej z tytułu otrzymanego wsparcia trzeba będzie rozliczyć się z fiskusem.

Przychód, czy nie przychód?

Wątpliwości związane z otrzymanym dofinasowaniem biorą się z faktu, że podatnicy nie są pewni, czy otrzymane wsparcie stanowi przychód w rozumieniu przepisów podatkowych. Dotychczasowa praktyka organów podatkowych potwierdzała, że pomoc de minimis najczęściej nie będzie stanowić przychodu podatkowego.

Do niedawna w oficjalnej bazie interpretacji podatkowych można było znaleźć dwie interpretacje dotyczące rekompensat z tytułu podwyżek cen prądu. Jedna z nich (o znaku 0114-KDIP2-1.4010.49.2020.1.MR) wydana została przez dyrektora KIS 14 kwietnia 2020 r., a z punktu widzenia podatników była korzystna. Dyrektor KIS wskazał w niej, że otrzymane dofinansowanie nie stanowi przychodu podatkowego. Takie stanowisko oparte było na brzmieniu art. 12 ust. 4 pkt 14 UPDOP, który wskazuje że do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych m.in. ze środków budżetu państwa.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Zmiana stanowiska

5 maja 2020 r. dyrektor KIS wydał jednak drugą interpretację (o znaku 0111-KDIB1-1.4010.25.2020.2.NL), która dotyczyła tego samego zagadnienia. Tym razem organ podatkowy stwierdził, że otrzymane środki pieniężne należy uznać za przychód opodatkowany CIT. W interpretacji wskazano, że otrzymanej pomocy nie można uznać za otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub prawa, ani za inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia finansowe. W konsekwencji, otrzymane pieniądze stanowią dla podatnika przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP. W powołanej interpretacji dyrektor KIS zwrócił uwagę, że takie stanowisko ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. Podatnik co do zasady ma bowiem prawo uwzględnić w kalkulacji podatku, jako koszty uzyskania przychodu, faktury za energię elektryczną. Celem ustawodawcy nie było więc przyznanie dodatkowego, nieopodatkowanego dofinansowania.

Znikająca interpretacja

Okazuje się więc, że dofinansowanie mające zrekompensować odbiorcom końcowym energii elektrycznej skokowe wzrosty jej cen, najprawdopodobniej stanowi dla podatników przychód. Najprawdopodobniej, gdyż jeszcze niedawno sam dyrektor KIS miał wątpliwości, a przedsiębiorcy mogli opierać się jedynie na dwóch, wydanych w przeciągu krótkiego okresu, sprzecznych interpretacjach. Jednak, jak zauważono w artykule Rzeczpospolitej z 5 czerwca 2020 r. Czy dofinansowanie podwyżek cen energii to przychód, w pewnym momencie obydwie interpretacje zniknęły z oficjalnej bazy. Krajowa Informacja Skarbowa zapytana o tajemnicze zniknięcie wskazała, że pracuje nad jednolitym stanowiskiem.

Na chwilę obecną ponownie opublikowana została tylko jedna, niekorzystna dla podatników interpretacja z 5 maja 2020 r. Wygląda więc na to, że jednolite stanowisko fiskusa w tej sprawie zostało wypracowane, a średni i duzi przedsiębiorcy – aby uniknąć sporu z fiskusem – powinni zaliczyć otrzymaną pomoc do przychodów podatkowych. Miejmy nadzieję, że tworząc kolejne ustawy pomocowe ustawodawca nie zapomni uregulować w nich także kwestii podatkowych.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się