Poland
Języki

Blog

Zmiany w branży audytorskiej

1 czerwca 2016

Zmiany w branży audytorskiej

Monika SKÓRKA
​biegły rewident, Audit Partner w RSM Poland

Jakie zmiany obserwujemy w branży audytorskiej na przestrzeni ostatnich lat, jak zmienia się specyfika pracy audytora, kontrola nad zawodem?

Badanie sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta stanowi coraz ważniejszy element komunikacji pomiędzy badanymi jednostkami i ich inwestorami oraz pełni znaczącą funkcję w budowaniu poczucia bezpieczeństwa u udziałowców, akcjonariuszy i wszystkich pozostałych zewnętrznych podmiotów, zainteresowanych kondycją przedsiębiorstwa. Jeszcze kilka lat temu mocną stroną audytora było stawianie w stosunku do kierownictwa spółek wymogów ostrożnego podejścia, konserwatyzmu. Dziś, po tym jak na rynkach finansowych dokonało się wiele zmian oraz ewoluował model prowadzenia biznesu, oczekiwania akcjonariuszy wobec branży audytorskiej są zupełnie inne. Od biegłych rewidentów oczekuje się teraz lepszego komunikowania rezultatów badania oraz szerszego spojrzenia na badany podmiot. Nie do przecenienia są wszelkiego rodzaju osądy i spostrzeżenia, które audytor może przekazać kierownictwu spółki, dotyczące aspektów finansowych, regulacyjnych, operacyjnych i technologicznych. Zarządy spółek liczą na takie rekomendacje, które pomogą usprawnić procesy w organizacji i wpłyną na poprawę jej funkcjonowania na rynku.

Rynki finansowe zareagowały na zmianę tych oczekiwań, wprowadzając nie tylko silniejszy nadzór ze strony regulatorów, ale też nowe standardy wykonywania rewizji finansowej.

AUDYT FINANSOWY
Masz wątpliwość, czy dane, które otrzymujesz z księgowości przedstawiają rzetelny i rzeczywisty stan rzeczy?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aby zwiększyć znaczenie badania sprawozdania finansowego, audytorzy powinni zacząć koncentrować swoją pracę nie na weryfikacji historycznych danych finansowych, ale na tych elementach sprawozdawczości finansowej, które najbardziej wpływają na wartość w biznesie. Audytorzy będą też musieli lepiej rozumieć specyfikę branży, czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną i wartość biznesową swojego klienta, aby móc dostarczyć wartość dodaną do badania sprawozdania finansowego.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

Autor

Audit Partner

Powiązane usługi

Newsletter