RSM Poland
Języki

Języki

Badanie i przegląd sprawozdania finansowego

Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie ekspertów RSM w zakresie audytu

Zależy Ci na tym, żeby audyt nie tylko spełniał wymogi ustawowe, ale też dawał szersze spojrzenie na Twój biznes. Chcesz efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem i podejmować decyzje w oparciu o rzetelne dane, które zweryfikuje i zaopiniuje firma audytorska. Nie potrzebujesz jedynie analizy historycznych informacji, ale oczekujesz wsparcia w zoptymalizowaniu procesów firmy i usprawnieniu funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Oczekujesz, że audyt finansowy przebiegnie sprawnie i terminowo, a badanie przeprowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy nie będą obciążeniem dla badanej spółki. Liczysz ponadto na bezpośrednią współpracę z biegłymi rewidentami, sprawną komunikację i decyzyjność oraz – co nie mniej ważne – jasne warunki finansowe; chcesz mieć pewność, że zapłacisz za usługi audytorskie tyle, ile było zakontraktowane. Twoje sprawozdanie finansowe ma być rzetelne i ma budować zaufanie nie tylko u udziałowców czy akcjonariuszy, ale także u wszystkich pozostałych zewnętrznych podmiotów, zainteresowanych kondycją Twojego przedsiębiorstwa. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Przekonaj się, jak możemy pomóc i Tobie ZAPYTAJ O OFERTĘ

Poznaj etapy badania sprawozdań finansowych przez wiodącą firmę audytorską:

 1. Odkrywamy Twoje potrzeby
 2. Poznajemy realia biznesowe i analizujemy procesy, jakie zachodzą w Twojej organizacji
 3. Uzgadniamy plan działania, który nie zaburzy pracy Twojego przedsiębiorstwa
 4. Przeprowadzamy badanie wstępne
 5. Sprawnie i terminowo realizujemy badanie właściwe
 6. Omawiamy wspólnie wyniki badania
 7. Przygotowujemy sprawozdanie z badania i formułujemy opinię biegłego rewidenta
 8. Pozostajemy do Twojej dyspozycji w zakresie konsultacji z dziedziny rachunkowości i nie tylko

Sprawdź, co może obejmować usługa badania i przeglądu sprawozdań finansowych:

 • Badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz skonsolidowanych) sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz standardami US GAAP, przez biegłego rewidenta
 • Przeglądy sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych
 • Potwierdzanie prawidłowości pakietów konsolidacyjnych i raportów grupowych
 • Konsultacje w zakresie zasad rachunkowości i polityki rachunkowości, tworzenia planów kont, przekształcania funkcji i procesów w działach finansowo-księgowych
 • Szkolenia dla działów finansowo-księgowych
 • Inne usługi poświadczające (atestacyjne)

Świadczymy kompleksowe usługi audytorskie związane z wypełnianiem ustawowych obowiązków nałożonych na firmę. Przywiązujemy najwyższą wagę do jakości sprawozdań finansowych, które dostarczają podstawowej informacji o Twoim przedsiębiorstwie. 

 

Monika SKÓRKA

Monika SKÓRKA

Audit Partner

+48 22 560 06 66

Kontakt: Monika SKÓRKA