Poland
Języki

Blog

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2018 roku

22 maja 2018

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2018 roku

 

30 czerwca 2018 roku upływa termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 dla jednostek, których rok obrotowy skończył się 31 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dla większości firm termin ten minie
30 czerwca 2018 roku. Organ zatwierdzający to organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawiony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W przypadku spółki cywilnej oraz spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo – akcyjnej, przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników.

OUTSORCING
Zadania niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością firmy uniemożliwiają Ci jej rozwój i skupienie się na najważniejszych obszarach?
Dowiedz się więcej

Czynność ta jest bardzo istotna, ponieważ podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

 

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że podział lub pokrycie wyniku finansowego jednostek, których sprawozdanie finansowe było obowiązkowo poddane badaniu przez biegłego rewidenta może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego poprzedzonego wydaniem opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.

W przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego roczne sprawozdanie finansowe uważa się za zatwierdzone, jeżeli zostało zatwierdzone przez sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy zagranicznego, obejmujące dane sprawozdania finansowego tego oddziału.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem STASZKIEWICZEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Powiązane usługi

Newsletter