Poland
Języki

Blog

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę (część 1)

27 listopada 2017

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę (część 1)

Piotr STASZKIEWICZ
Audit Partner w RSM Poland

Od kilku miesięcy dostrzegamy wzmożoną aktywność wśród podmiotów w zakresie zapytań dotyczących zagadnienia leasingu, jak również analizy umów, jakie podpisały na korzystanie z określonych aktywów – czy to w postaci leasingu, czy też dzierżawy/najmu. Pojawiające się pytania przyspieszyły decyzję o napisaniu przez nas kilku wpisów poświęconych nowemu standardowi MSSF/IFRS 16.

W tym – pierwszym w kolejności – artykule chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę przede wszystkim na fakt, że nowy standard nie tylko będzie obowiązywał te podmioty, które mają podpisane umowy leasingu (czy to operacyjnego, czy też finansowego), ale także inne umowy cywilnoprawne – np. dzierżawy, najmu, itp. Należy rozważyć każdorazowo umowę, która przenosi prawa do aktywa (lub zasadniczej części aktywa) na określony czas w zamian za opłatę. Tak więc nie należy się sugerować nazwą (tytułem) zawartej umowy.

W praktyce bardzo często umowy zwane umowami najmu, dzierżawy czy leasingu operacyjnego były z definicji traktowane jako te, które na gruncie prawa bilansowego nie spełniały definicji leasingu finansowego. Zastępowany standard nr 17 (MSR 17/IAS 17) wskazywał na pewne kryteria, które musiały zostać spełnione, aby dane aktywo było wykazane w bilansie leasingobiorcy.

Obecnie MSSF 16 istotnie zmienia koncepcję rozpatrywania umów pod kątem konieczności ujawnienia transakcji w bilansie leasingobiorcy. Zasadniczo większość zawartych kontraktów przenosi na korzystającego prawa do aktywa w zamian za opłatę, a więc gros leasingobiorców/najmujących będzie zobligowanych do zaprezentowania tego prawa, z którego korzysta w swoim bilansie. I nie mówimy tu stricte o aktywach, ale o samym prawie do korzystania z aktywa, które to prawo musi zostać odpowiednio wycenione.

Nasi klienci zadają liczne pytania: Czy jak poprzednio tak i teraz będą wyłączenia ze stosowania zasad MSSF 16? Jak wycenić aktywa (prawo do aktywów) wg nowych zasad? Jak zaprezentować w bilansie? A co, gdy nie mamy wartości aktywów wykazanej w umowie najmu? A co, gdy umowa jest na okres 1 roku?

Na każde z tych zapytań postaramy się odpowiedzieć w kolejnych wpisach o leasingu wg nowego MSSF 16. Jeśli jednak już dzisiaj chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, to serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Audit Partner

Powiązane usługi

Newsletter