Poland
Języki

Usługi

Zakładanie spółki

Zakładanie spółki

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/zakladanie-firmy_1.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/zakladanie-firmy_2.png

Wspieramy przedsiębiorców zagranicznych

Oferujemy kompleksowe usługi dotyczące procesu zakładania spółek – począwszy od pomocy przy wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez przygotowanie umowy spółki, innych stosownych umów i kontakty z notariuszem, tłumaczem przysięgłym, bankiem, aż po przygotowanie i złożenie wszelkich dokumentów rejestracyjnych w odpowiednich urzędach.

Nasza usługa zakładania spółki jest adresowana do inwestorów: osób prywatnych i przedsiębiorstw oraz do ich doradców. Umożliwiamy Klientom RSM Poland skupienie się przede wszystkim na rozwoju głównej działalności gospodarczej w Polsce, ograniczając ich zaangażowanie w kwestie proceduralne do niezbędnego minimum.

Nasze usługi dotyczące zakładania spółek stanowią kompletną ofertę wsparcia przedsiębiorcy od chwili podjęcia przez niego decyzji o utworzeniu przedsiębiorstwa w Polsce aż do zakończenia postępowania rejestracyjnego. Posiadamy bogate doświadczenie w tej dziedzinie, dlatego jesteśmy w stanie zorganizować cały proces w bardzo krótkim czasie, nawet w ciągu 48 godzin.

Usługi RSM Poland przy zakładaniu przedsiębiorstw obejmują:

  • Tworzenie podmiotów gospodarczych w najbardziej popularnych formach prawnych, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), oddziałów, spółek akcyjnych (S.A.) i spółek komandytowych (Sp. k.);
  • Przygotowanie umowy spółki/statutu zgodnie z polskimi przepisami;
  • Zorganizowanie wizyty u notariusza, towarzyszenie podczas czynności notarialnej, pomoc w zakresie poświadczania dokumentów, usług tłumaczeniowych oraz otworzenia rachunku bankowego;
  • Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych oraz złożenie ich do odpowiednich urzędów.

Proponujemy naszym Klientom prowadzenie księgowości, sporządzanie deklaracji podatkowych, usługi z zakresu kadr i płac, usługę pełnomocnika do doręczeń (dla reprezentantów spółki w sytuacji, gdy ich adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej) oraz usługę lokalizacyjną (korzystanie z adresu jednego z naszych biur jako oficjalnego adresu nowo utworzonej spółki).

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych