Poland
Języki

Informacja o planowanym połączeniu oraz bezpłatne udostępnienie planu połączenia do publicznej wiadomości

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że 23 września 2019 r., w związku z zamiarem połączenia spółek:

  • RSM POLAND SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu oraz
  • DENZEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Katowicach oraz
  • FAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Szczecinie

Zarządy w/w spółek wspólnie uzgodniły, sporządziły na piśmie i udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia Spółek.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku DENZEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Katowicach oraz FAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Szczecinie na spółkę RSM POLAND SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu  – łączenie się przez przejęcie.

W wyniku połączenia – stosownie do art. 494 § 1 ksh – Spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia Spółek udostępnianym do publicznej wiadomości na stronach internetowych RSM POLAND (rsmpoland.pl), DENZEL POLSKA (denzel.pl) oraz FAK (fak.com.pl).

PLAN POŁĄCZENIA