Poland
Języki

Kryteria przyznawania dofinansowania

 

Województwo dolnośląskie

 

Podstawowe informacje:

 • maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 25.000 zł;
 • maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5.000 zł;
 • sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą;
 • poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa to 70% dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 50% dla średnich przedsiębiorstw.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania wynosi:

 • 60% dla przedsiębiorców z białego lub zielonego sektora oraz pracowników wykonujących prace w białym i zielonym sektorze (więcej informacji o zielonym sektorze dostępne tutaj);
 • 70% dla przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje (branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn urządzeń, obróbka materiałów, technologie informacyjno-komunikacyjne [ICT]), przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 • 80% dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji lub polegających na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji), gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia 50% uczestników będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby powyżej 50 roku życia i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Operatorzy:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. (Lider Projektu)
ul. Rataja 26, 59-220 Legnica
T +48 76 862 27 77
E uslugirozwojowe@arleg.eu
www arleg.eu

 

Partnerzy Projektu:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław
T +48 71 344 02 86
E biuro@dawg.pl
www dawg.pl

 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
T +48 75 752 75 00
E partnerstwo@karr.pl
www karr.pl

 

Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg S.A.
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
T +48 74 872 97 47
E bur@agroreg.com.pl
www agroreg.com.pl

 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław
T +48 71 797 04 00
E warr@warr.pl
www warr.pl

 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
T +48 71 725 42 44
E biuroprojektu@dpin.pl
www dpin.pl

 


Województwo kujawsko-pomorskie

 

Podstawowe informacje:

 • maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
  • mikroprzedsiębiorstwa: 10.000 zł,
  • małe przedsiębiorstwa: 20.000 zł,
  • średnie przedsiębiorstwa:30.000 zł;
 • maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5.000 zł;
 • sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą;
 • poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
  • mikroprzedsiębiorstwa: 70%,
  • małe przedsiębiorstwa: 60%,
  • średnie przedsiębiorstwa: 50%.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania wynosi 10% (jednakże nie więcej niż 80%) dla:

 • pracowników powyżej 50 roku życia;
 • pracowników o niskich kwalifikacjach;
 • przedsiębiorstw wysokiego wzrostu;
 • usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji lub polegających na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

 

Preferencje w dostępie do środków mają:

 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;
 • sektory/branże szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej;
 • przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie skorzystali ze wsparcia w ramach projektu.

 

Operatorzy:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Projektu)
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
T +48 56 699 54 92, +48 56 699 54 97, +48 56 699 55 05
E uslugirozwojowe@tarr.org.pl
www https://www.tarr.org.pl

 

Partnerzy Projektu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
T +48 52 322 90 60
E uslugirozwojowe@pte.bydgoszcz.pl
www https://www.pte.bydgoszcz.pl

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 38; 87-100 Toruń
T +48 56 231 55 79, +48 737 722 103
E uslugirozwojowe@kpfp.org.pl
www kpfp.org.pl

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń
T +48 56 658 62 90
E biuro@iph.torun.pl
www iph.torun.pl

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo 1
T +48 52 386 72 34, +48 386 72 33, +48 386 72 20
E uslugirozwojowe@kpodr.pl
www kpodr.pl

 


Województwo lubelskie

 

Podstawowe informacje:

 • maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 15.000 zł;
 • maksymalne dofinansowanie na osobę: 5.000 zł;
 • maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5.000 zł;
 • sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą;
 • poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 

a) w przypadku pomocy de minimis:

 • mikroprzedsiębiorstwa: 75%,
 • małe przedsiębiorstwa: 70 %,
 • średnie przedsiębiorstwa: 60 %,

b) w przypadku pomocy publicznej:

 • usługi szkoleniowe:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa: 70%,
  • średnie przedsiębiorstwa: 60%,
 • usługi doradcze: 50%.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania wynosi:

 • 75% dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu;
 • 80% dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa (m.in. biogospodarka; medycyna i zdrowie; energetyka niskoemisyjna; informatyka i automatyka), usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji oraz dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Preferencje w dostępie do środków mają:

 • przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego;
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji.

 

Operatorzy:

Subregion puławski

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
T
+48: (81) 470 09 00 lub (81) 470 09 01
E fpcp@fpcp.org.pl
www www.fpcp.org.pl

 

Subregion bialski i chełmsko-zamojski

QS ZURICH Sp. z o.o.
T
+48 (22) 651 74 88
E biuro@qszurich.pl
www projektyunijne.qszurich.pl

 

Subregion lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński oraz m. Lublin

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
T +48 81 531 85 48; 506 971 270; +48 506 965 042; +48 506 968 513
E uslugirozwojowe@lpnt.pl
www lpnt.pl

 


Województwo lubuskie

 

Podstawowe informacje:

 • maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 35.000 zł;
 • maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 8.500 zł;
 • sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy;
 • poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 
  • mikroprzedsiębiorstwa: 75%,
  • małe przedsiębiorstwa: 70 %,
  • średnie przedsiębiorstwa: 60%.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania wynosi:

 • 5% dla mikroprzedsiębiorstw;
 • 10% dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Preferencje w dostępie do środków mają:

 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje (zielona gospodarka, zdrowie i jakoś życia, innowacyjny (nowoczesny) przemysł tradycyjny, współpraca i kooperacja biznesowa);
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

 

Operatorzy:

Subregion gorzowski:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Wielkiego 166-400 Gorzów Wielkopolski
T +48 957390311
E projekty@ziph.pl
www ziph.pl

 

Subregion zielonogórski:

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
T +48 683270504
E agencja@region.zgora.pl
www region.zgora.pl

 


Województwo łódzkie

 

Podstawowe informacje:

 • maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6.000 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa);
 • 1 godzina usługi szkoleniowej: 60 zł, 1 godzina usługi doradczej: 120 zł;
 • 1 godzina studiów podyplomowych: 20 zł, wartość 1 bonu: 60 zł;
 • sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy;
 • poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%,
  • średnie przedsiębiorstwa: 70%.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania wynosi 10% (jednakże nie więcej niż 80%) dla:

 • pracowników powyżej 50 roku życia;
 • pracowników o niskich kwalifikacjach;
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 • przedsiębiorstw z branż/sektorów strategicznych, m.in. nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo), zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja, kosmetyki, energetyka (w tym odnawialne źródła energii), innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, informatyka i telekomunikacja;
 • usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy.

 

Preferencje w dostępie do środków mają:

 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

 

UWAGA! W ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie łódzkim nie mogą być dofinansowane usługi rozwojowe typu e-learning.

 

Operatorzy:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G 90-349 Łódź
www https://strefarozwoju.lodz.pl

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego 
ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź
T 42 208 93 11
www larr.pl

 

HRP Group
ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź
T +48 42 207 22 00
E biuro@hrp.com.pl
www https://hrp.com.pl

 


Województwo małopolskie

 

Podstawowe informacje:

 • maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
  • samozatrudniony: 5.760 zł,
  • 1 – 3 pracowników: 8.640 zł,
  • 4 – 9 pracowników: 11.520 zł,
  • 10 – 19 pracowników: 17.280 zł,
  • 20 – 49 pracowników: 28.800 zł,
  • 50 – 99 pracowników: 51.840 zł,
  • 100 – 249 pracowników: 97.920 zł,
 • limity kosztów usług rozwojowych: 1 godzina usługi szkoleniowej: 45 zł, 1 godzina usługi doradczej: 90 zł, egzamin: bez limitu;
 • sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy;
 • poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania wynosi 80% dla:

 • pracowników powyżej 50 roku życia;
 • pracowników o niskich kwalifikacjach;
 • pracowników z niepełnosprawnościami;
 • przedsiębiorstw wysokiego wzrostu;
 • przedsiębiorstw z branż/sektorów wysokiego wzrostu (wykaz dostępny tutaj);
 • usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

 

Preferencje w dostępie do środków mają:

 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER.

 

Operator:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
T (12) 307 32 15
E infolinia@mbon.pl
www mbon.pl

 


Województwo opolskie

 

Podstawowe informacje:

 • maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
  • mikroprzedsiębiorstwa: max. 12.000 zł,
  • małe przedsiębiorstwa: max. 24.000 zł,
  • średnie przedsiębiorstwa: max. 48.000 zł,
 • w ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4.000,00 PLN;
 • sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki;
 • poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 80% – MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych: 
  • budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi;
  • chemiczna;
  • drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski;
  • maszynowa i elektromaszynowa;
  • metalowa i metalurgiczna;
  • paliwowo-energetyczna;
  • rolno-spożywcza;
  • transport i logistyka;
  • usługi medyczne i rehabilitacyjne;
  • usługi turystyczne.

 

Preferencje w dostępie do środków mają:

 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

 

Operator:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
T +48 77 403 36 00
E szkolenia@ocrg.opolskie.pl biuro@ocrg.opolskie.pl
www ocrg.opolskie.pl

 


Województwo podkarpackie

 

Podstawowe informacje:

 • maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
  • mikro: 8.400 zł,
  • małe przedsiębiorstwa: 18.000 zł,
  • średnie przedsiębiorstwa: 30.000 zł,
 • maksymalne dofinansowanie na osobę:
  • mikroprzedsiębiorstwa: 4.200 zł,
  • małe przedsiębiorstwa: 3.600 zł,
  • średnie przedsiębiorstwa: 3.000 zł,
 • maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
  • mikroprzedsiębiorstwa: 4.200 zł,
  • małe przedsiębiorstwa: 3.600 zł,
  • średnie przedsiębiorstwa: 3.000 zł,
 • sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą;
 • poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
  • mikroprzedsiębiorstwa: 70%,
  • małe przedsiębiorstwa: 60%,
  • średnie przedsiębiorstwa: 50%.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania wynosi 10% dla:

 • pracowników powyżej 50 roku życia;
 • pracowników o niskich kwalifikacjach;
 • usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji lub polegających na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

 

Preferencje w dostępie do środków mają:

 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER.

 

Operatorzy:

w powiatach: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
T
(17) 86 76 226 lub (17) 86 76 224
www rarr.rzeszow.pl

 

w powiatach: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski

Podkarpacka Izba Gospodarcza
T
(13) 43 695 90 wew. 37 lub (13) 43 234 47 wew. 37
www pigkrosno.pl

 

w powiatach: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski

Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o.
T
15 814 91 90
www ststrefa.pl

 


Województwo podlaskie

 

Podstawowe informacje:

 • maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50.000 zł;
 • maksymalne dofinansowanie na osobę: 10.000 zł;
 • maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5.000 zł;
 • sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą;
 • poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania wynosi 80% dla:

 • pracowników powyżej 50 roku życia;
 • pracowników o niskich kwalifikacjach;
 • pracowników z niepełnosprawnościami;
 • przedsiębiorstw wysokiego wzrostu;
 • przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;
 • usług rozwojowych mających na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 • przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (więcej informacji tutaj).

 

Preferencje w dostępie do środków mają:

 • pracownicy powyżej 50 roku życia;
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach;
 • pracownicy z niepełnosprawnościami;
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;
 • usług rozwojowych mających na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 • przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (więcej informacji tutaj).

 

Operator:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
T
+48 85 74 97 221
E psfpodlasie@wup.wrotapodlasia.pl
www wupbialystok.praca.gov.pl

 


Województwo śląskie

 

Podstawowe informacje:

 • maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100.000 zł;
 • maksymalne dofinansowanie na osobę: zmienna kwota przeliczeniowa: 7.500 zł;
 • sposób dystrybucji dofinansowania: system kont przedpłaconych Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
  • mikroprzedsiębiorstwa: 80%,
  • małe przedsiębiorstwa: 70%,
  • średnie przedsiębiorstwa: 50%.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania wynosi 10% (jednakże nie więcej niż 80%).

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich (bez mikroprzedsiębiorstw):

 • o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa:
  • z branż kluczowych dla rozwoju regionu, tj. prowadzących działalność w ramach następujących sekcji PKD:
   • B. Górnictwo i wydobywanie,
   • F. Budownictwo,
   • M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna,
   • Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
  • z branż grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD:
   • M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna,
   • I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
   • K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
   • P. Edukacja,
  • z branż o potencjale do kreowania miejsc pracy, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD:
   • C. Przetwórstwo przemysłowe,
   • D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
   • E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
   • H. Transport i gospodarka magazynowa,
   • J. Informacja i komunikacja,
 • o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%;
 • o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%;
 • o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%.

 

Jednocześnie istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania dla konkretnej usługi skierowanej bezpośrednio do pracownika grupy:

 • osób niepełnosprawnych o 10%;
 • osób 50+ o 10%;
 • osób o niskich kwalifikacjach o 10%.

 

Preferencje w dostępie do środków mają:

 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.

 

Operatorzy:

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna
T
+48 32 72 85 807, 32 72 85 819, 32 72 85 841, 32 72 85 861
E bur@oddzial.fgsa.pl
www fgsa.pl

 

Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa
T
+48 32 370 12 92
E dotacje@dr-kurnicki.eu
www dr-kurnicki.eu

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna
T
+48 34 360 56 88, +48 34 360 57 47
E arr@arr.czestochowa.pl
www arr.czestochowa.pl

 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
T
+48 32 231 99 79
E sekretariat@riph.com.pl
www www.riph.com.pl

 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
T
+48 32 202 50 34
E wst@wst.com.pl
www wst.com.pl

 


Województwo świętokrzyskie

 

Podstawowe informacje:

 • maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 60.000 zł;
 • maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6.000 zł;
 • sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą;
 • poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%,
  • średnie przedsiębiorstwa: 50%.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania wynosi 80% dla:

 • pracowników powyżej 50 roku życia;
 • pracowników o niskich kwalifikacjach;
 • przedsiębiorstw wysokiego wzrostu;
 • przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje m.in. metalowo- odlewniczym, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej. Więcej informacji tutaj;
 • przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu;
 • przedsiębiorstw prowadzących działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy (metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej);
 • przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor:
  • Białe miejsca pracy[1] to stanowiska i/lub czynności podejmowane w lecznictwie, ochronie zdrowia (np. leczenie, opieka szpitalna, ambulatoryjna oraz rehabilitacja), farmaceutyce, w jednostkach medyczno-opiekuńczych (np. żłobek, hospicjum, dzienne domy opieki medycznej, dzienne domy opiekuńczo-rehabilitacyjne oraz organizacje pozarządowe) i w usługach paramedycznych (ratownictwo drogowe, górskie, wodne) oraz w przemyśle produktów (wyrobów i usług) medycznych.
  • Srebrna gospodarka[2] (silver economy) to system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób starszych i uwzględniający ich potrzeby.
  • Zielone miejsca pracy – Komisja Europejska definiuje jako wszelkie miejsca pracy, które są zależne od środowiska naturalnego, bądź zostały stworzone, zamienione lub przekształcone (pod względem ekologizacji kwalifikacji, metod pracy, profilu stanowisk itd.) w procesie przechodzenia w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki. Zwykle są one postrzegane jako miejsca pracy bezpośrednio związane z obszarem ochrony środowiska, sektorami obejmującymi takie działalności jak: ochrona powietrza, gleby, wód, krajobrazu, zarządzanie odpadami, oczyszczanie ścieków.
 • przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER;
 • usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji lub polegających na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

 

Operatorzy:

Subregion województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice

 

Lider
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
T
+48 41 343 29 10
E biuro@it.kielce.pl
www: it.kielce.pl

 

Partner
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
T
+48 15 833 34 00
E fundacja@opiwpr.org.pl
www: opiwpr.org.pl

 

Subregion województwa świętokrzyskiego obejmujący miasta: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice

 

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa
T
+48 41 368 02 78
E een@siph.com.pl
www: siph.com.pl

 


Województwo warmińsko-mazurskie

 

Podstawowe informacje:

 • maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70.000 zł;
 • sposób dystrybucji: refundacja poniesionych wydatków z promesą Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%,
  • średnie przedsiębiorstwa: 50%.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania wynosi 80% dla:

 • przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje (ekonomia wody; żywność wysokiej jakości; drewno i meblarstwo);
 • przedsiębiorstw obejmujących wsparciem w pierwszej kolejności pracowników o niskich kwalifikacjach i pracowników powyżej 50 roku życia;
 • przedsiębiorstw wysokiego wzrostu;
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

 

Operatorzy:

Subregion olsztyński:

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
T
+48 55 248 10 91
www screp.pl

 

Techpal Sp. z o.o.
T
+48 89 542 98 21
www techpal.com.pl

 

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
T
+48 89 523 55 60
www wmzpp.org

 

Subregion elbląski:

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
T
+48 55 248 10 91
www screp.pl

 

Techpal Sp. z o.o.
T
+48 89 542 98 21
www techpal.com.pl

 

Subregion ełcki:

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
T
+48 55 248 10 91
www screp.pl

 

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
T
+48 89 523 55 60
www www.wmzpp.org

 

Techpal Sp. z o.o.
T
+48 89 542 98 21
www techpal.com.pl

 


Województwo wielkopolskie

 

Podstawowe informacje:

 • maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100.000 zł;
 • maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5.000 zł;
 • sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą;
 • poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
  • mikroprzedsiębiorstwa: 80%,
  • małe przedsiębiorstwa: 70%,
  • średnie przedsiębiorstwa: 50%.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania wynosi 20% (jednakże nie więcej niż 80%) dla:

 • przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje (więcej informacji tutaj);
 • pracowników powyżej 50 roku życia;
 • pracowników o niskich kwalifikacjach;
 • usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji lub polegających na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

 

Preferencje w dostępie do środków mają:

 • pracownicy powyżej 50 roku życia;
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach;
 • pracownicy z niepełnosprawnościami;
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;
 • usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+.
 

[1] Definicja wskazana w opracowaniu: ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA KSZTAŁCENIEW KIERUNKACH I ROZWIJANIE MIEJSC PRACY W OBSZARZE „BIAŁEGO SEKTORA” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

[2] Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Długofalowa polityka senioralna w Polsce na lata 2014-2020 w zarysie