Poland
Języki

Pracownicze Plany Kapitałowe cz. 3

W związku z PPK, pracownik musi podjąć kilka decyzji – począwszy od tego, czy faktycznie chce przystąpić do tego planu, czy wierzy, że dzięki PPK zgromadzi środki, które pozwolą mu godnie żyć na emeryturze.

O czym faktycznie będzie decydował pracownik? Na to pytanie odpowiada nasz Accounting & Payroll Partner, Sebastian GOSCHORSKI.