Poland
Języki

Zaliczki na CIT – obliczanie, zapłata i zawiadomienie urzędu skarbowego

Przybliżenie zasad opłacania zaliczek ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawidłowego zawiadomienia organu o wyborze zaliczek kwartalnych lub też o powrocie do ich opłacania w terminach miesięcznych.

Artykuł Piotra WYRWY dla seriwsu  INFOR.PL.