Poland
Języki

Wystawienie faktury przed sprzedażą towaru bądź wykonaniem usługi – skutki w VAT, podatku dochodowym i ujęcie w księgach rachunkowych

Artykuł Adama KOŁODZIEJCZYKA i Krzysztofa WOŹNIAKA dla miesięcznika Rachunkowość.