Poland
Języki

Wycena przedsiębiorstwa – kto i w jakim zakresie powinien ją wykonać w przypadku sprzedaży firmy?

Transakcja kupna-sprzedaży to temat obszerny i skomplikowany. Najważniejszym jej elementem jest oczywiście wysokość jej ostatecznej kwoty, którą obie strony ustalają w drodze negocjacji. Żeby uniknąć pewnych mało komfortowych sytuacji, a co najważniejsze strat, wskazane jest, aby sprzedający i kupujący zgadzali się co do ceny oraz żeby zgoda ta była poparta rzetelną analizą. Najlepiej zatem oszacowanie wartości przejmowanego przedsiębiorstwa zlecić zewnętrznemu podmiotowi, który specjalizuje się w tego typu usługach.

Komentarz Krzysztofa CIESIELSKIEGO dla portalu strefabiznesu.pl.

 

Czytaj artykuł