Poland
Języki

Środki trwałe według krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego – w zarysie

Pomiędzy krajowymi regułami prawa bilansowego a międzynarodowymi zasadami sprawozdawczości istnieją różnice zarówno w zakresie samych definicji, jak i późniejszych operacji na środkach trwałych. Poniżej zajmiemy się wyceną, kwestią amortyzacji oraz utratą wartości środków trwałych.

Artykuł Piotra STASZKIEWICZA i Agnieszki BORGUŃSKIEJ dla Magazynu Finanse + Controlling. 

Źródło: Finanse + Controlling 50/2017