Poland
Języki

Przychody z zysków kapitałowych – dywidendy jako element alokacji kosztów pośrednich

Wprowadzenie od 2018 roku dwóch źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych oznacza dla podatników CIT konieczność odrębnej kalkulacji wyniku dla obu powyższych źródeł. 

Artykuł Daniela WIĘCKOWSKIEGO dla Monitora Podatkowego | 8/2019 | Czasopisma C.H.Beck.

 

Czytaj artykuł