Poland
Języki

Organizacja procesu due diligence

Warunkiem podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych jest posiadanie rzetelnych i prawdziwych informacji. W transakcjach kupna-sprzedaży występuje istotna asymetria informacji, a sprzedający zawsze ma znaczącą przewagę informacyjną nad kupującym.

Artykuł Krzysztofa WOŹNIAKA dla Magazynu Finanse + Controlling.

Źródło: Magazyn Controlling 46/2016