Poland
Języki

Odzyskanie i sprzedaż nieruchomości odebranych na podstawie dekretów – skutki w PIT

Omówienie podstawowych konsekwencji podatkowych na gruncie PIT związanych z odzyskaniem nieruchomości lub otrzymaniem za nie odszkodowań.

Artykuł Piotra WYRWY dla seriwsu  INFOR.PL.