RSM Poland
Języki

Języki

Odsetki z lat poprzednich mają pierwszeństwo

Wydana przez dyrektora KIS interpretacja, wskazująca na zasadność stosowania metody FIFO przy odliczaniu kosztów finansowania dłużnego w praktyce eliminuje ryzyko, że przedsiębiorca nie zdąży odliczyć ich od przychodów w ciągu pięciu lat.

Artykuł Katarzyny SADOWSKIEJ dla Dziennik Gazeta Prawna.

 

Czytaj artykuł