Poland
Języki

Nielogiczny wymóg zwolnienia z podatku u źródła

Opinia ma dotyczyć przyszłej preferencji podatkowej, ale od płatnika wymaga się, żeby zapłacił już daninę z własnych środków i poniósł jej ciężar ekonomiczny.

Komentarz naszego Tax Consultanta, Michała SZCZECHA dla Gazeta Prawna.pl.