Poland
Języki

Formularz CIT-ST – kto, kiedy i jak musi raportować o swoich zakładach (oddziałach)?

Zgodnie z art. 28 ustawy o CIT podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby, są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania rocznego CIT-8 informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami (formularz CIT-ST).

Artykuł Piotra WYRWY dla seriwsu  INFOR.PL.