Poland
Języki

Pierwsze kroki w kierunku realizacji działań OECD/G20 przeciwko unikaniu opodatkowania przez międzynarodowe korporacje

OECD zaprezentuje podczas spotkania ministrów finansów w Turcji w dniach 9-10 lutego 2015 r. dotychczasowe osiągnięcia w ramach projektu OECD/G20 w celu zwalczania erozji podstawy opodatkowania i przerzucania zysków przez przedsiębiorstwa wielonarodowe (link do raportu). Kraje OECD i G20 uzgodniły kluczowe elementy, które umożliwią realizację projektu BEPS m.in. mandat do rozpoczęcia negocjacji w sprawie wielostronnego instrumentu wdrażania środków BEPS oraz implementację pakietu dla mechanizmu raportowania według krajów w 2016 r. i związanego z tym mechanizmu wymiany informacji między administracjami w 2017 r.

Źródło: OECD