Poland
Języki

OECD udostępnia implementację pakietu BEPS dla raportowania Country-by-Country

OECD opublikowała pakiet środków dla realizacji nowego planu raportowania według krajów opracowanego w ramach projektu OECD/G20 BEPS. Pakiet ten ma ułatwić spójne i sprawne wdrożenie nowych standardów w zakresie sprawozdawczości cen transferowych opracowanych w ramach 13 Planu Działania BEPS. Nowy pakiet składa się z modelu legislacyjnego, który wymaga aby jednostka dominująca złożyła tzw. raport według krajów w jurysdykcji jej rezydencji. Pakiet zawiera również modele umów, które mają ułatwić wymianę takich raportów pomiędzy administracjami podatkowymi.

Źródło: OECD