Poland
Języki

Ceny transferowe według nowych zasad – Prezydent podpisuje ustawę nowelizującą

27 października 2015 r. Prezydent RP złożył podpis pod ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza kompleksową modyfikację regulacji dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych. Przewiduje m.in. trzy poziomy dokumentacji (lokalny, grupowy, raportowanie wg krajów – raport CbC), nowe progi transakcyjne oraz rozszerzenie zakresu dokumentacji i informacji w niej przedstawianych. Znakomita większość przepisów wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2017 roku. Jedynie unormowania odnoszące się do raportowania CbC zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2016 roku.