Poland
Języki

Ceny transferowe priorytetem MF na 2016

W związku ze wzrostem ilości transakcji dokonywanych na nierynkowych warunkach pomiędzy podmiotami powiązanymi, przyczyniających się do uszczuplania budżetu państwa oraz naruszania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ministerstwo Finansów przyjęło, że w 2016 roku jednym z priorytetów administracji skarbowej będzie weryfikacja cen transferowych w podmiotach powiązanych. Ministerstwo Finansów wskazało, że spółki, które zdecydują się na dobrowolną korektę deklaracji podatkowej, będą mogły skorzystać z obniżki odsetek za zaległy podatek o 50%, a złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia jej przyczyny w myśli art. 81 par. 1 Ordynacji podatkowej. Tym samym Minister Finansów zachęca podatników do złożenia korekt za lata 2011-2015.

Źródło: Ministerstwo Finansów