Poland
Języki

Cash pooling może wzbudzić zainteresowanie fiskusa

NSA w wyrokach z dnia 30 września 2015 r. o sygn. akt II FSK 2033/14 oraz II FSK 3137/14 stwierdził, że zawarcie umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową ma charakter pożyczki. Oznacza to, że odsetki płacone przez spółki występujące w charakterze uczestnika cash poolingu nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów na gruncie przepisów o cienkiej kapitalizacji. Ustawodawca nie wymienił w definicji pożyczki określonej w art. 16 ust. 7b UPDOP umowy o zarządzaniu płynnością finansową, co też było przyczyną sporów interpretacyjnych w tym zakresie.

Źródło: Rzeczpospolita; Agnieszka Gątowska