Poland
Języki

Blog

Kadry i płace

Kadry i płace - strona 3

Zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej

6 grudnia 2018
Aleksandra DUSZA
Przedstawiamy Państwu informacje związane ze zmianami dotyczącymi dokumentacji pracowniczej, które zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2019 roku*

Pracownicze Plany Kapitałowe

4 grudnia 2018
Agnieszka BUBAK
Ustawą z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych wszystkie podmioty zatrudniające zostały zobowiązane do wdrożenia w swojej organizacji Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). 

Składki od zwrotu kosztów zakwaterowania pracowników

15 marca 2016
Sąd Najwyższy dnia 10 grudnia 2015 roku wydał Uchwałę (sygn. akt III UZP14/15) w przedmiocie zapytania, czy pojęcie przychodu określone w art. 4 ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r., obejmuje koszty zakwaterowania pracowników i tym samym mogą one stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Sąd Najwyższy uznał, że zwrot wydatków z tego tytułu stanowi przychód pracownika, a więc podlega oskładkowaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany w prawie pracy od 22 lutego 2016

22 stycznia 2016
Poniżej przedstawiamy najważniejsze, w naszej opinii, zmiany w prawie obowiązujące od 22 lutego 2016 roku.

Wybrane zmiany w prawie pracy oraz ubezpieczeniach społecznych od dnia 1 stycznia 2016

22 grudnia 2015
Najważniejsze zmiany w prawie pracy oraz ubezpieczeniach społecznych obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku.

Strony

Newsletter