RSM Poland
Języki

Języki

Polski Ład – zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji

Czas czytania: 3 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób Polski Ład uszczelni przepisy;
  • Jak bardzo zwiększy się ryzyko podatkowe po stronie podmiotów działających w PSI.

Piotr WYRWA
Tax Manager w RSM Poland

Wawrzyniec ŻBIKOWSKI
Junior Tax Consultant w RSM Poland

 

Polski Ład wprowadza zmiany w Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) poprzez nowelizację ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, a także modyfikuje zasady odnoszące się do Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Choć nowe przepisy nie wprowadzają rewolucji, to z pewnością warto zwrócić na nie uwagę.

Zniesienie „szkodliwości” w PSI

Wprowadzone w 2018 r. przepisy, ustanawiające Polską Strefę Inwestycji, były poddawane ocenie przez unijną grupę Code of Conduct. Wskazała ona, że niektóre z polskich rozwiązań stanowią tzw. szkodliwe środki podatkowe. W związku z tymi zastrzeżeniami, rządzący zdecydowali się na dokonanie modyfikacji regulacji w zakresie PSI.

W miejsce dotychczasowego wymogu utrzymywania zatrudnienia na określonym poziomie, wprowadzony zostanie obowiązek zatrudniania nowych pracowników w związku z realizacją nowej inwestycji. Ograniczona zostanie przy tym możliwość zmiany decyzji o wsparciu, gdyby miała ona obniżać poziom zatrudnienia o więcej niż 20%. Przepisy w zakresie PSI mają również uniemożliwiać uzyskanie takiej zmiany decyzji o wsparciu, która skutkowałaby zwiększeniem maksymalnego poziomu wysokości kosztów kwalifikowanych.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Konieczność stosowania współczynnika nexus

Szkodliwość, wskazana przez grupę Code of Conduct, ma zostać wyeliminowana także w przypadku dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP). Przyjęte ma być rekomendowane przez Komisję Europejską podejście nexus, ograniczające korzyści podatkowe w przypadku outsourcingu prac badawczo-rozwojowych.

Uzasadnienie zmian jest dość lakoniczne. Wynika z niego, że podatnicy, realizujący nową inwestycję i uzyskujący dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, do momentu ustalenia wysokości tych dochodów, powinni zastosować zarówno wskaźnik nexus, jak i pozostałe warunki wskazane w ustawie o PIT i CIT. W praktyce konieczne będzie zatem ewidencjonowanie i ustalanie proporcji kosztów prac B+R wykonywanych samodzielnie przez podatnika oraz tych zlecanych „na zewnątrz”.

Dodatkowe zmiany uszczelniające ustawę

Projektodawca zdecydował się również na zaproponowanie w ramach Polskiego Ładu zmian o charakterze uszczelniającym. Zmodyfikowane mają zostać przepisy dotyczące warunków korzystania ze zwolnień podatkowych w ramach działalności prowadzonej w PSI/SSE. Projekt ustawy przewiduje między innymi, że ze zwolnienia podatkowego będą mogli skorzystać podatnicy prowadzący działalność na podstawie decyzji o wsparciu i na terenie określonym w tejże decyzji, a także – co dotychczas było przedmiotem sporów – tylko „osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu”. Zmiana jest szczególnie istotna w przypadku reinwestycji w istniejący zakład. W takim przypadku, zwolnienie podatkowe nie będzie mogło objąć dotychczasowej działalności zakładu, a jedynie nową inwestycję.

Doprecyzowane ma zostać również to, że kosztami kwalifikowanymi nie mogą być wydatki na cele osobiste przedsiębiorcy. Wprowadzona ma zostać też definicja „rozpoczęcia prac”.

Dodatkowo sytuacji warunkujących uchylenie decyzji o wsparciu dodana ma być nowa przesłanka o charakterze klauzuli antyabuzywnej. Przesłanki określone w tej klauzuli to m.in. podejmowanie w sposób sztuczny czynności faktycznych dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia oraz czynności, które nie mają rzeczywistego charakteru. Z uwagi na ich nieprecyzyjny zakres mogą one niestety rodzić istotne ryzyko po stronie podmiotów działających w PSI.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się