Poland
Języki

Blog

Przyjęcie nowych MSSF przez Komisję Europejską

14 grudnia 2016

Przyjęcie nowych MSSF przez Komisję Europejską

 

Zbliżający się ku końcowi 2016 rok przyniósł kilka nowych regulacji zarówno krajowych, jak i międzynarodowych w zakresie prawa bilansowego, ale także był pierwszym rokiem stosowania zmian, jakie zostały ogłoszone w poprzednich latach.

 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, iż w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR/IASB) wydała w 2016 roku nowy standard poświęcony leasingowi (MSSF/IFRS 16), o czym pisaliśmy już na naszym blogu. Standard ten nie został jeszcze przyjęty przez Komisję Europejską. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, art. 2 ust. 3, jednostki sporządzające swoje sprawozdania zgodnie z MSR (IFRS) muszą uwzględnić fakt ogłoszenia standardu przez wspomnianą Komisję.

Tym samym należy zwrócić uwagę, iż 22 września 2016 roku Komisja Europejska przyjęła MSSF/IFRS 15, standard poświęcony rozpoznawaniu przychodów z umów z klientami. Dwa miesiące później Komisja Europejska przyjęła MSSF/IFRS 9, standard poświęcony instrumentom finansowym. Oba te standardy mogą zostać zastosowane przez podmioty stosujące MSR/IFRS. Data wejścia w życie powyżej wspomnianych standardów została określona przez Radę na 1 stycznia 2018 roku (tj. mają zastosowanie do sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później), niemniej wcześniejsze zastosowanie jest możliwe.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem STASZKIEWICZEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Powiązane usługi

Newsletter