Poland
Języki

Blog

Nowe obowiązki z JPK_VAT, czyli JPK_VDEK

17 czerwca 2019

Nowe obowiązki z JPK_VAT, czyli JPK_VDEK

Sebastian GOSCHORSKI
Accounting & Payroll Partner w RSM Poland

W związku z niedawnym przyjęciem przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o VAT należy liczyć się z tym, że od 1 stycznia 2020 roku nowy JPK_VAT będą musiały składać duże firmy tj. takie, których roczne zatrudnienie wynosi średnio 250 osób lub mające roczne obroty ponad 50 mln euro oraz sumę bilansową wynoszącą co najmniej 43 mln EUR. Pozostali podatnicy, w tym jednostki samorządu terytorialnego, będą zobowiązani do składania nowego pliku od 1 lipca 2020 r.

Jeden dokument elektroniczny

Zmiany będą tym samym dotyczyć ponad 1,8 miliona podatników. Zdefiniowany na nowo plik JPK_VAT będzie dokumentem w formacie elektronicznym, obejmującym deklarację VAT (zastąpi on deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT. Załączniki VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT nie będą już używane. Należy zwrócić uwagę, że jeśli podmiot zdecyduje się złożyć nowy plik JPK_VAT przed 1 lipca 2020 roku, to będzie zobligowany do składania kolejnych rozliczeń w nowej formie, czyli nie będzie mógł składać rozliczeń wg starych zasad (tj. przesłać osobno deklaracji VAT i ewidencji VAT w formie pliku JPK_VAT). Wprowadzenie nowego JPK_VAT zaowocuje też likwidacją obowiązku składania informacji podsumowujących o obrocie krajowym, tj. deklaracji VAT-27. Informacje w niej zawarte pojawią się już w nowym pliku JPK_VAT.

W rezultacie wszyscy podatnicy będą składali tylko jeden dokument elektroniczny (zawierający część deklaracyjną i ewidencyjną). Podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie kwartalne, co miesiąc będą przekazywać cześć ewidencyjną. Nie będą musieli już przesyłać obecnego pliku JPK_VAT, natomiast będą zobowiązani przesyłać ewidencję VAT w nowej formie. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą też raz na kwartał przekazywać do urzędu skarbowego ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT.

Na co jeszcze czekamy?

Należy zwrócić uwagę, że zmiany pociągną za sobą odmienne schematy XSD do nowego JPK, dokładnie określające nowe obowiązki sprawozdawcze. Obecnie Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym plikiem, który powinien być udostępniony w ciągu kilku nadchodzących miesięcy.

RZECZOWO O PODATKACH - CYKL BEZPŁATNYCH WEBINARÓW
Weź udział w wirtualnych spotkaniach, w trakcie których eksperci RSM Poland na gorąco komentują najnowsze i najważniejsze zmiany podatkowe
Zarejestruj się

Kolejną istotną, ale nieuregulowaną kwestią jest brak przepisów przejściowych, które określałyby zasady sporządzania korekt deklaracji VAT za okresy sprzed wejścia w życie nowych przepisów, a dokonywanych po 1 stycznia 2020 roku. Istotne jest wskazanie, czy korekta powinna być dokonywana za pomocą nowego JPK_VAT czy też na bazie obecnie stosowanych.

Nowe kary (i sposoby ich uniknięcia)

W dalszym ciągu przepisy zakładają karę w wysokości 500 zł za błąd w deklaracji. Kara ma być naliczona za każdy błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, a nie, jak planowano wcześniej, za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Argumentowane jest to koniecznością zobligowania podatników do zdecydowanie staranniejszego wypełniania pliku JPK_VAT, zwłaszcza jego części ewidencyjnej. Błędy popełnione w pliku uniemożliwiają analizę przeprowadzonych transakcji, co jest niekorzystne zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych.

Kary będzie można jednak uniknąć.  Przed jej nałożeniem, naczelnik urzędu skarbowego jest zobligowany do przesłania wezwania do sporządzenia i dostarczenia korekty ewidencji, przy czym musi wskazać błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym. W przypadku złożenia przez podatnika korekty ewidencji, uwzględniającej wskazane w wezwaniu błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, kara nie zostanie nałożona. Oczywiście wszystkie korekty muszą być złożone zgodnie z terminami wskazanymi w wezwaniu.

Podsumowanie

Należy zwrócić uwagę, że wprowadzenie nowego narzędzia do rozliczania podatku VAT jest jednym z elementów przeciwdziałania nadużyciom podatkowym, takim, jak m.in.  wystawianie „pustych faktur” i wyłudzenia podatku VAT. Oczywiście zmiany te wpisuje się w cele zawarte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030).

Zmiany te z założenia mają ułatwić życie, ponieważ zamiast kliku dokumentów obowiązywał będzie tylko jeden. Trzeba liczyć się jednak z tym, że będzie on dużo bardziej rozbudowany, w związku z czym łatwiej będzie w nim popełnić błąd. Koniec z osobną  ewidencją VAT, deklaracją VAT i dodatkowymi dokumentami w formie załączników. Podatnik będzie wysyłał jedną deklarację w formie elektronicznej (obejmującą ewidencję VAT i deklarację VAT). W związku z powyższym, konieczne jest bardzo dobre przygotowanie się do nachodzących zmian oraz jak najszybsze dostosowanie systemów informatycznych, w czym oczywiście bardzo chętnie Państwu pomożemy.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

Autor

Powiązane usługi

Newsletter