Poland
Języki

Blog

Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry audytor?

2 czerwca 2017

Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry audytor?

Monika SKÓRKA
Audit Partner w RSM Poland

Głównym zadaniem audytu zewnętrznego jest zabezpieczanie wiarygodności danych finansowych prezentowanych przez uczestników rynku w celu skutecznego ograniczenia ryzyka gospodarczego i inwestycyjnego. Rolą dobrego audytora jest jednak nie tylko potwierdzenie wiarygodności danych finansowych, ale także pójście o krok dalej, czyli zidentyfikowanie potrzeb klienta, zaprojektowanie rozwiązania i wspólna jego realizacja – zawsze w kontekście celu biznesowego, jaki chce osiągnąć klient. Dobry audytor potrafi zrozumieć specyfikę branży, czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną i wartość biznesową swojego klienta, dzięki czemu może dostarczyć wartość dodaną do badania. Jednak pamiętajmy, że aby audyt mógł przynieść taką wartość dodaną, to musi być on dostosowany do specyfiki branży klienta, a to z kolei wymaga dużego doświadczenia we współpracy z daną spółką. To właśnie długoletnia współpraca oraz traktowanie audytora jako partnera biznesowego, a nie kontrolera, procentuje zwiększoną jakością obsługi, transferem wiedzy oraz możliwością zidentyfikowania ryzyk finansowych, podatkowych i prawnych, a także daje szansę na znalezienie odpowiednich rozwiązań.

AUDYT FINANSOWY
Masz wątpliwość, czy dane, które otrzymujesz z księgowości przedstawiają rzetelny i rzeczywisty stan rzeczy?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Branża audytorska w Polsce przechodziła i przechodzi różnego rodzaju transformacje. Dziś, po tym jak na rynkach finansowych dokonało się wiele zmian oraz ewoluował model prowadzenia biznesu, oczekiwania rynku wobec branży audytorskiej są zupełnie inne. Od biegłych rewidentów oczekuje się teraz lepszego komunikowania rezultatów badania oraz szerszego spojrzenia na badany podmiot. Zatem kluczowe dla branży audytorskiej jest zwiększenie znaczenia, jakie przypisuje się badaniu sprawozdania finansowego. Aby to uczynić, biegli rewidenci powinni zacząć koncentrować swoją pracę nie na weryfikacji historycznych danych finansowych, ale na tych elementach sprawozdawczości finansowej, które najbardziej wpływają na wartość w biznesie. Tylko w ten sposób mogą sprostać oczekiwaniom szeroko pojętej grupy interesariuszy. Z drugiej strony niezbędne jest także zrozumienie celu audytu i pracy audytora przez wspomnianych interesariuszy, co pozwoli wspólnie określić oczekiwania wobec współpracy z audytorem i możliwe korzyści płynące z audytu.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

Autor

Audit Partner

Powiązane usługi

Newsletter