Poland
Języki

Spółka powiązana osobą prokurenta sporządzi dokumentacje podatkową

Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z 4 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 125/16 podmioty powiązane osobowo, rodzinnie lub kapitałowo z osobą prokurenta są uznawane za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 UPDOP, co oznacza że mają obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych po przekroczeniu progów podatkowych. Zdaniem strony skarżącej prokurent w spółce ma wyłącznie zadania reprezentacyjne, nie bierze udziału w procesie zarządzania. Nie zgodził się z tym stanowiskiem sąd, ponieważ prokurenci mieli wpływ na kształtowanie się cen transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.