Poland
Języki

Fuzje i przejęcia rozwiązaniem wielu problemów

Katarzyna BUDA
Transaction Advisory Manager w RSM Poland

Przedsiębiorstwa funkcjonujące na dzisiejszym rynku rozwijają się głównie w sposób organiczny, zwiększając swoje przychody, zyski oraz pozycję rynkową poprzez działania wewnętrzne takie, jak pozyskiwanie klientów, wprowadzanie kolejnych produktów i usług, szukanie nowych rynków zbytu oraz kanałów dystrybucji. Wzrost organiczny wymaga od zarządzających sprawnego i efektywnego podejmowania decyzji oraz planowania strategii. Dlatego też rozwój nieorganiczny jest niesamowicie ciekawą alternatywą.

Rozwój organiczny polega na wzroście potencjału firmy w następstwie inwestycji finansowanych kapitałami własnymi przedsiębiorstwa oraz długiem. Niewątpliwie zaletą rozwoju wewnętrznego jest sposobność dostosowania jego tempa do indywidualnych możliwości przedsiębiorstwa. Wybór tej ścieżki okazuje się jednakże być wyborem nastawionym na uzyskanie rezultatów w dłuższej perspektywie a przy tym bardzo kosztochłonnym ze względu na fakt samodzielnego finansowania nakładów inwestycyjnych kapitałem własnym lub finansowaniem dłużnym.

DORADZTWO TRANSAKCYJNE 
Zastanawiasz się, w jaki sposób nabyć przedsiębiorstwo lub je zbyć, aby proces odbył się zgodnie z prawem, bez ryzyka i z korzyścią dla Ciebie?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Inaczej przedstawia się budowanie firmy w sposób nieorganiczny, które jest realizowane poprzez przejmowanie innych podmiotów na rynku, połączenia z nimi czy też wykupowanie ich aktywów – majątku materialnego, niematerialnego lub też zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Realizując tę ścieżkę rozwoju firmy w sposób błyskawiczny poszerzają swój udział w rynku lub uzyskują dostęp do jego nowego segmentu, zdobywają kolejne kanały dystrybucyjne a przede wszystkim zwiększają zyski oraz przychody. Rozwój nieorganiczny w postaci fuzji lub też akwizycji jest niesamowitym narzędziem, które pozwala firmom w bardzo szybki sposób rosnąć i stawać się konkurencyjnym na rynku. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku właściwego doboru kompana z podobnej lub komplementarnej branży, optymalizacji struktury transakcji, a – co najważniejsze – sprawnej integracji przedsiębiorstw.

Fuzje i przejęcia z reguły kojarzą się z rozwojem firmy i niektórzy mogą się dziwić, co akwizycja czy też połączenie ma wspólnego z procesami restrukturyzacyjnymi. Restrukturyzacja często kojarzona jest negatywnie i stanowi kompleksowy proces, który ma pomóc firmie w kłopotach. Prawda jest taka, że działania w zakresie fuzji i przejęć często stanowią podstawowe narzędzia restrukturyzacyjne tak, jak na przykład podział jednostki lub połączenie firm, wydzielenie i sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy też jego przekształcenie. Fuzje i przejęcia nie tylko są świetny narzędziem stosowanym do rozwoju firmy ale należą również do podstawowych operacji restrukturyzacyjnych, mających na celu między innymi zwiększenie rentowności jednostki, zmodyfikowanie strategii w celu poprawy efektywności działania firmy czy też wyprowadzeniu firmy z tarapatów.  Polega to często na wydzieleniu i sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, znalezieniu inwestora branżowego czy też finansowego lub połączeniu podmiotów w celu poprawy rentowności, uzyskania efektu synergii, optymalizacji kosztów oraz ogólnego zwiększenia efektywności działania.

Operacje i działania podejmowane w ramach fuzji i przejęć są nie tylko alternatywą dla rozwoju organicznego i bardzo dobrym narzędziem restrukturyzacyjnym ale również są sposobem na całkowite lub częściowe wyjście z biznesu. Dzięki działaniom przeprowadzanym w ramach fuzji i przejęć firmy mogą przygotować się do sukcesji z sukcesem. Dają one bowiem inspiracje udziałowcom czy akcjonariuszom, którzy – budując swój biznes od lat – dotarli do wieku emerytalnego i chcą wyjść z biznesu lub też takim, którzy są w sile wieku i chcą najzwyczajniej w świecie zmienić kierunek swej działalności  i zainteresowań. Metod na sukcesje z sukcesem czy też oddanie częściowej lub całościowej kontroli jest wiele. Akcjonariusze czy udziałowcy mogą sprzedać część lub całość swojego biznesu inwestorowi branżowemu, mogą wprowadzić do swojej firmy inwestora finansowego czy też połączyć się z innym podmiotem i przekazać kontrolę zachowując częściową własność. 

Podsumowując, można powiedzieć, że działania podejmowane w ramach fuzji i przejęć mają wiele zastosowań, dlatego warto jest zaznajomić się z tą tematyką, ponieważ każdy zarządzający przedsiębiorstwem pośrednio lub bezpośrednio znajdzie w tej dziedzinie coś dla siebie.   

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się