Poland
Języki

Akcje: Fiskus chce od razu PIT od pracowników

Artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej 20 lutego 2012

 

Od opcji na akcję trzeba zapłacić podatek. Przychód powstaje w momencie ich otrzymania, ale daninę zapłacimy po sprzedaży

Opodatkowanie opcji na akcje, które pracownik dostaje nieodpłatnie lub za niewielką opłatą, rodzi spory z fiskusem. Organy podatkowe w zaskarżanych do sądów interpretacjach twierdzą, że już w momencie objęcia akcji zastrzeżonych, a więc takich, których nie można od razu sprzedać, powstaje przychód i to ze stosunku pracy. Sądy wydają rozbieżne wyroki. W większości stają w obronie podatników i orzekają, że przychód powstanie dopiero w momencie sprzedaży akcji. Zdaniem niektórych ekspertów to błędne podejście.

– Nieprawdą jest, że dochód powstaje raz i to dopiero w momencie zbycia akcji uzyskanych w ramach programu motywacyjnego – stwierdza Przemysław Powierza, doradca podatkowy, partner i menedżer w KZWS-RSM International.

Różne programy motywacyjne

Programy motywacyjne polegają m.in. na objęciu na preferencyjnych warunkach akcji lub opcji na akcje. Opcje to swego rodzaju warunkowe prawa do nabycia w przyszłości akcji lub udziałów spółki na warunkach określonych już w dacie ich przyznawania pracownikowi. Przemysław Powierza dodaje, że w pierwszej fazie programu to, czy pracownik otrzyma definitywnie akcje, zależy najczęściej od dobrych wyników finansowych przedsiębiorcy. Niektóre firmy rozdają akcje za darmo, inne żądają ceny niższej niż rynkowa.

– Mamy jednak trzy istotne momenty w funkcjonowaniu takich programów – mówi Przemysław Powierza.

 

Opinii udzielał:

Przemysław POWIERZA

TAX Partner, Doradca podatkowy nr 11 204