Poland
Języki

Blog

Podatkowa Grupa Kapitałowa według Polskiego Ładu – warunki i korzyści proponowane przez nowe przepisy

27 października 2021

Podatkowa Grupa Kapitałowa według Polskiego Ładu – warunki i korzyści proponowane przez nowe przepisy

Czas czytania: 2 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

  • W jakim celu Polski Ład zmienił przepisy regulujące Podatkowe Grupy Kapitałowe;
  • Jakie zmiany przyniesie nowelizacja PGK;
  • Jak Polski Ład wpłynie na funkcjonowanie grup kapitałowych.

Piotr WYRWA
Tax Manager w RSM Poland
 

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, jednym z głównych celów przyświecających zmianom wprowadzanym przez Polski Ład jest przyciągnięcie do Polski zagranicznego kapitału i nowych inwestorów oraz stworzenie przyjaznego klimatu podatkowego dla inwestycji strategicznych. Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. przez nowelizację przepisów w zakresie Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK).

Cele zmian przepisów i potencjalne korzyści dla działających w Polsce spółek

W ramach Polskiego Ładu ustawodawca zdecydował się na złagodzenie przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania Podatkowych Grup Kapitałowych. Przypomnijmy, że największe korzyści z utworzenia PGK to m.in. możliwość zmniejszenia zobowiązań poprzez kompensowanie strat podatkowych spółek wchodzących w skład PGK oraz większa swoboda przy dokonywaniu transakcji pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę.

Korzyści te, mimo wszystko, tracą na atrakcyjności ze względu na dość rygorystyczne wymogi formalne, jakie należy spełniać w trakcie tworzenia PGK i funkcjonowania jako taka instytucja prawa podatkowego. Celem ustawodawcy było zatem wprowadzenie realnych ułatwień, które na nowo zachęcą podatników do korzystania z możliwości rozliczania podatku dochodowego w ten sposób.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Podatkowa Grupa Kapitałowa proponowana przez Polski Ład

Zgodnie z projektem ustawy, zmiany w zakresie PGK mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Zaproponowano następujące ułatwienia:

  • Zmniejszenie limitu przeciętnego kapitału zakładowego przypadającego na każdą ze spółek wchodzących w skład PGK – z doczasowych 500 000 zł na kwotę dwa razy mniejszą, czyli 250 000 zł;
  • Zniesienie zakazu posiadania przez spółki zależne udziału w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK;
  • Dopuszczenie niektórych transakcji restrukturyzacyjnych (połączenia, przekształcenia oraz podziału), o ile następują wewnątrz PGK;
  • Likwidację obecnego warunku 2% rentowności udziału dochodu w przychodach osiąganych przez PGK;
  • Umożliwienie rozliczania strat podatkowych skumulowanych przez spółkę przed przystąpieniem do PGK, w przypadku, gdy PGK miałaby w ten sposób utracić swój status;
  • Zniesienie formy aktu notarialnego wymaganej aktualnie przy zawieraniu umowy o utworzeniu PGK.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że opisane wyżej zmiany w sposób znaczący mogą ułatwić zarówno proces tworzenia, jak i funkcjonowania Podatkowych Grup Kapitałowych. Czas jednak pokaże, czy Polski Ład wpłynie realnie na liczbę funkcjonujących w naszym kraju PGK.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się

Autor

Tax Manager

Powiązane usługi

Newsletter