RSM Poland
Języki

Języki

Koszty nieodliczone na podstawie art. 15e ustawy o CIT po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem

Czas czytania: 4 minuty.

 

Z artykułu dowiesz się:

  • Jak Polski Ład wpływa na rozliczanie kosztów nieodliczonych do tej pory na podstawie art. 15e ustawy o CIT?
  • Dlaczego nowe przepisy budzą kontrowersje i dlaczego konieczne może być uzyskanie interpretacji podatkowej zabezpieczającej odliczenie tych kosztów?
  • Jakie podejścia można przyjąć podczas odliczania kosztów w firmie?

Piotr WYRWA
Tax Manager w RSM Poland

Wawrzyniec ŻBIKOWSKI
Junior Tax Consultant w RSM Poland

 

Obowiązujący do końca 2021 r. art. 15e limitował prawo podatników do zaliczenia w poczet kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych. Przepis ten był przyczyną licznych wątpliwości i – jak się okazuje – nie rozwiało ich nawet jego uchylenie…

Przepisy wprowadzające Polski Ład pozwalają na odliczenie wydatków, które zostały wyłączone z kosztów na podstawie art. 15e w latach poprzednich. Nie precyzują jednak, czy – oraz ewentualnie w jaki sposób – stosować funkcjonujący dotychczas limit takiego odliczenia. Wydaje się, że najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie uzyskanie interpretacji indywidualnej.

Dotychczasowe przepisy i Polski Ład

Przypomnijmy – art. 15e zobowiązywał podatników do wyłączenia z kosztów wydatków poniesionych na usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych.

Ograniczenie odnosiło się do nadwyżki takich kosztów ponad limit wynoszący 3 mln PLN + 5% EBITDA. Jednocześnie, art. 15e ust. 9 pozwalał, aby kwota kosztów nieodliczonych w danym roku została ujęta w rachunku podatkowym w kolejnych 5 latach, zgodnie z zasadami określonymi w art. 15e oraz w ramach obowiązujących w danym roku limitów wynikających z tych przepisów.

Po wejściu w życie Polskiego Ładu art. 15e został w całości uchylony.

Niemniej, na mocy art. 60 Polskiego Ładu, podatnicy, którzy nabyli prawo do odliczenia kosztów na podstawie art. 15e ust. 9, zachowują prawo do tego odliczenia „w zakresie i na zasadach określonych w tym przepisie”. Sama możliwość dokonania odliczenia nie budzi zatem kontrowersji. Diabeł tkwi jednak w szczegółach.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Możliwe warianty odliczenia kosztów

Na gruncie przepisu przejściowego nie jest jasne, czy nieodliczone koszty można odliczyć jednorazowo, czy też należy stosować dotychczasowe limity powiązane z EBITDA podatnika. Uznanie, że limit należy zastosować prowadzi z kolei do wątpliwości w jaki sposób go liczyć.

Naszym zdaniem, możliwe są trzy podejścia:

Podejście agresywne

To podejście zakłada jednorazowe odliczenie w 2022 r. całości dotychczas nieodliczonych kosztów.

Opiera się ono na założeniu, iż skoro art. 15e UPDOP został uchylony, to nie sposób mówić o dalszym obowiązywaniu limitów, które były w nim zawarte. Jednocześnie przepis przejściowy wprost pozwala na odliczenie poniesionych wcześniej kosztów.

Uważamy, że takie stanowisko może być kwestionowane przez organy podatkowe i jego zastosowanie bez uprzedniego uzyskania interpretacji indywidualnej będzie obarczone dużym ryzykiem.

Podejście zrównoważone

Ten sposób postępowania zakłada dokonanie odliczenia z zastosowaniem limitu 3 mln PLN + 5% EBITDA, lecz bez uwzględniania na potrzeby tej kalkulacji kosztów bieżących.

Gdyby okazało się, że część kosztów nie może zostać odliczona w 2022 r., będzie można ją odliczyć jeszcze w 5 kolejnych latach. Niemniej, koszty ponoszone od 2022 r. nie wyczerpywałyby już limitu.

Taki scenariusz jest bezpieczniejszy niż pierwszy, choć w jego przypadku również nie można mieć pełnej gwarancji bezpieczeństwa podatkowego. Chcąc przyjąć takie podejście warto wystąpić o interpretację potwierdzającą prawidłowość postępowania.

Podejście zachowawcze

Podejście zachowawcze zakłada dokonanie odliczenia z zastosowaniem limitu 3 mln PLN + 5 EBITDA oraz z uwzględnianiem kosztów bieżących w tej kalkulacji.

Różnicą względem podejścia „zrównoważonego” jest zatem to, że koszty bieżące – ponoszone w latach 2022 i kolejnych – wyczerpywałyby przynajmniej część limitu.

Ze względu na to, że dokonywanie odliczenia zaległych kosztów byłoby wolniejsze i większa byłaby szansa na to, że podatnik nie zdąży odliczyć wszystkich kosztów przed upływem 5-letniego terminu, wariant ten jest najmniej korzystny.

Polski Ład sprawia, że w odliczanie kosztów w firmie warto zaangażować doradcę podatkowego

Jak odliczać koszty w firmie, aby działać zgodnie z prawem i nie stracić? Niezależnie od wybranego podejścia, zdecydowanie warto wystąpić do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą pomocą w tym zakresie, prosimy o kontakt pod naszym adresem mailowym ekspert@rsmpoland.pl.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się