Poland
Języki

Blog

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę (część 4)

8 marca 2018

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę (część 4)

Piotr STASZKIEWICZ
Audit Partner w RSM Poland

W poprzednich częściach omawialiśmy teoretyczne aspekty związane z leasingiem i nowym standardem, m.in. kogo dotyczy, jakie są zwolnienia i kiedy następuje rozpoczęcie leasingu. Kolejnym zagadnieniem, które omówimy to ustalenie wartości początkowej oraz stawki amortyzacyjnej.

Stawka amortyzacyjna nie powinna przysparzać trudności, gdyż znając okres użyteczności prawa do korzystania z aktywa (lub termin zakończenia umowy leasingu – w zależności, który z podanych okresów jest dłuższy oraz czy nastąpi wykup aktywa) łatwo będzie ją ustalić i odpowiednio stosować co miesiąc.

AUDYT FINANSOWY
Masz wątpliwość, czy dane, które otrzymujesz z księgowości przedstawiają rzetelny i rzeczywisty stan rzeczy?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Z kolei wartość początkowa prawa do korzystania z aktywa powinna uwzględniać:

  • wartość początkową zobowiązania z tytułu leasingu;
  • jakiekolwiek płatności leasingowe dokonane w momencie zawarcia umowy lub na chwilę przed, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty;
  • wszelkie koszty początkowe poniesione przez leasingobiorcę;
  • szacunkowe wartości przyszłych kosztów demontażu, które są po stronie leasingobiorcy w związku ze składnikiem aktywa, którego umowa leasingowa dotyczy i które mają na celu przywrócenie miejsca, w jakim jest zlokalizowany składnik aktywów.

Można przypuszczać, iż najczęściej wartość początkowa prawa będzie się odnosić do wartości początkowej zobowiązania z tytułu leasingu. Zatem jak ustalić owe zobowiązanie? Posłużmy się przykładem leasingu prawa do korzystania z auta.

Spółka X podpisała umowę na 30 miesięcy na korzystanie z auta, płacąc co miesiąc 100j. Wartość zobowiązania zatem to 30x100 = 3.000j. Zgodnie z MSSF 16 (par. 26) wartość zobowiązania należy przedstawić przy uwzględnieniu dyskonta. Zakładając współczynnik dyskonta na średnim poziomie 1,2 wartość początkowa zobowiązania, a tym samym aktywów, wyniosłaby 2.500j. Taką wartość należy zaksięgować na moment rozpoczęcia leasingu. Co miesiąc kosztem księgowym jest amortyzacja w wysokości 83j.

A jak wyliczyć dyskonto? Jaką stopę dyskonta zastosować oraz jak poradzić sobie z ponoszonymi dodatkowymi opłatami (poza główną opłatą zwaną czynszem)? O tym napiszemy już niebawem.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

Autor

Audit Partner

Newsletter